Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Vị trí pháp nhân của Lâm nghiệp cộng đồng ( LNCĐ)

  • Báo cáo tham luận của ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó GĐ Sở NN&PTNT trong Hội thảo: Quản lý Rừng Cộng đồng - Chính sách và Pháp luật được tổ chức bởi Viện SPERI và Sở NN&PTNT ngày 9 tháng 10 năm 2012. Tải về xem chi tiết.

Bài viết khác