Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Giới Thiệu

 • Mạng lưới Đất Rừng (viết tắt bằng tiếng Anh là: LandNet) được hình thành và phát triển dựa trên nền tảng Mạng lưới nông dân nòng cốt do Trung tâm TEW (Towards Ethnic Women) khởi xướng và hỗ trợ. LandNet chính thức hoạt động vào tháng 4/2013. Các thành viên của LandNet chủ yếu là những người nông dân dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh miền núi Tây Bắc, Đông Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên, các cán bộ chuyên ngành và lãnh đạo chính quyền địa phương, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các tổ chức phát triển, và các cá nhân có cùng mối quan tâm.
   
  Nguyên tắc hoạt động của LandNet là tự nguyện không vì lợi ích chính trị; dân chủ, hợp tác, chia sẻ, thống nhất và bình đẳng; tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; duy trì và phát triển đa dạng văn hoá các dân tộc; không phân biệt dân tộc, đối tượng, giới tính.
  LandNet bảo vệ quyền quản trị tài nguyên đất, rừng của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên cơ sở tôn trọng các hệ giá trị văn hoá bản địa, luật pháp và đoàn kết các dân tộc.
   
  LandNet tham gia các sáng kiến vì sự ổn định và phát triển cộng đồng; tham vấn cải thiện chính sách cấp quốc gia và địa phương về quyền tiếp cận, sử dụng và quản lý tài nguyên đất, rừng tôn trọng kinh nghiệm địa phương và giá trị luật tục trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nâng cao vai trò và thế mạnh của thế hệ trẻ, góp phần hiệu quả nguồn nhân lực, phát triển bền vững kinh tế-xã hội địa phương và ổn định xã hội.

  LandNet chia sẻ các thông tin và các mối quan tâm của cộng đồng chủ yếu thông qua diễn đàn trực tuyến (Online Public Forum) nhằm cập nhật các vấn đề, các sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn về quản lý, sử dụng tài nguyên đất, rừng tại cộng đồng, đồng thời có được tư vấn chính sách, các thông tin thị trường sản phẩm, hoặc các giải pháp kế hoạch hành động, đảm bảo các nhu cầu của các thành viên được thảo luận, được lắng nghe, được ghi nhận và có được giải pháp phù hợp.
   
  CIRUM có vai trò hỗ trợ LandNet trong việc kết nối và tư vấn. Trong tương lai  LandNet sẽ trở thành một mạng lưới do chính người dân vận hành.
   
  Sơ đồ hoạt động của Mạng lưới đất rừng
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại