Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Bản tư vấn số 03 Dự thảo luật Lâm Nghiệp

Ngày đăng: 25/10/2016

Thực hiện Bản ghi nhớ ngày 11/5/2016 giữa Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa ...

Chi tiết

Bản tư vấn số 02 Dự thảo luật Lâm Nghiệp

Ngày đăng: 09/10/2016

Thực hiện Bản ghi nhớ ngày 11/5/2016 giữa Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng ...

Chi tiết

Bản tư vấn số 1 Dự thảo Luật Lâm nghiệp

Ngày đăng: 07/10/2016

Thực hiện Bản ghi nhớ ngày 11/5/2016 giữa Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên ...

Chi tiết

Bản kiến nghị góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2007/TT-BNN của CIRUM/LandNet

Ngày đăng: 21/04/2016

Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu, đánh giá tổng kết công tác giao đất giao rừng (GĐGR) giữa Cục kiểm lâm – Tổng cục lâm nghiệp ...

Chi tiết

Vấn đề đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

Ngày đăng: 03/11/2012

Trình bày bà Hoàng thị Vân Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp Chế, Tổng Cục Quản lý đất đai - Bộ TN&MT tại Hội thảo: Quản lý và sử dụng đất đai ...

Chi tiết

Giao đất gắn với giao rừng theo thông tư 07/TTLT và dựa vào Luật tục và sự tham gia của người dân ở xã Lùng Sui, Huyện Simacai, tỉnh Lào Cai

Ngày đăng: 03/11/2012

Trình bày của ông Trần Văn Đằng - Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Lào Cai trong Hội thảo: Quản lý và sử dụng đất đai tại cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi do SPERI, CODE và CIRUM ...

Chi tiết

Cộng đồng các dân tộc thiểu số trôi nổi trên dòng sông ‘Đổi mới’ Nông Lâm trường

Ngày đăng: 30/10/2012

Từ hàng ngàn đời nay, hết thế hệ này sang thế hệ khác, đồng bào các dân tộc thiểu số (gọi tắt là Cộng đồng) trên đất nước Việt nam đã dày công rèn luyện ...

Chi tiết

Tóm lược những vấn đề chính từ Hội thảo Rừng Cộng đồng: Chính sách và Thực tiễn

Ngày đăng: 19/10/2012

Tóm lược các vấn đề chính từ Hội thảo: Quản lý Rừng Cộng đồng - Chính sách và Pháp luật được tổ chức bởi Viện SPERI và Sở NN&PTNT ngày 9 tháng 10 năm 2012. ...

Chi tiết