Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Tổng quan chính sách sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh trong mối quan hệ với người dân địa phương

  • Trình bày của Viện Tư vấn Phát triển (CODE) trong Hội thảo: Thực trạng và giải pháp về quản lý, sử đụng dất rừng giữa Lâm trường Quốc doanh và người dân địa phương. TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH (LTQD) VỚI THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG GIỮA LTQD VÀ NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG. Download xem chi tiết.

Bài viết khác