Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Thực trạng và giải pháp quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Nam Đông là một trong những huyện nghèo miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế và đây cũng là một trong những huyện vẫn đang diễn ra tình trạng phá rừng bừa bãi, đặc biệt là tình trạng khai thác rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vẫn đang rất phổ biến. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả này là do công tác quản lý rừng và đất rừng còn lỏng lẻo, chồng chéo trách nhiệm và đặc biệt trong quá trình giao đất rừng, giao rừng vẫn còn có nhiều bất cập. Download về xem chi tiết.

Bài viết khác