Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Đánh giá tác động của việc thực hiện nghị định 200/2004/NĐ-CP tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Trình bày của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) về Đánh giá tác động của việc thực hiện nghị định 200/2004/NĐ-CP tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế trong Hội thảo: Thực trạng và giải pháp về quản lý, sử đụng dất rừng giữa Lâm trường Quốc doanh và người dân địa phương ngày 15 tháng 5 năm 2015 tại Hà nội. Tải về xem chi tiết.

Bài viết khác