Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Kinh nghiệm của người H'mông bản Lóng Lăn, tỉnh Luang Prabang, CHDCND Lào trong quản lý đất rừng bằng luật tục

  • Cộng đồng người H'mong tại bản Lóng Lăn, huyện Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang, Lào có truyền thống lâu đời trong quản lý và sử dụng hơn 8 ngàn ha đất-rừng bằng luật tục và tín ngưỡng truyền thống. Mô hình này đang được chính quyền tỉnh Luang Prabang và Bộ Nông Lâm nghiệp Lào nghiên cứu để mở rộng. Xem chi tiết bài trình bày của ông Say Sua Ly Ho, Hội trưởng Hội người H'mông huyện Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang, Lào tại Diễn đàn: Hướng tới sự tham gia của người dân trong quản lý đất và rừng: Thảo luận về chính sách đất rừng của Lào từ ngày 8 đến 10 tháng 5 năm 2012. Tải về để xem chi tiết.

Bài viết khác