Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Nguyên nhân và hậu quả của mất rừng: Các đối tượng tham gia - nghiên cứu điểm tại Việt nam

  • Sự khác biệt và xung đột về quan điểm giá trị, mối quan tâm và sở thích của các đối tượng tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên được xem là một trong các nguyên nhân dẫn đến sự mất rừng và hủy hoại đất đai ngày càng gia tăng tại Việt nam. Các phát hiện chính trong nghiên cứu: Nguyên nhân và hậu quả của mất rừng: Các đối tượng tham gia - nghiên cứu điểm tại cộng đồng người Thái, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Việt nam của Viện SPERI là một trong những trình bày chính tại Diễn đàn: Hướng tới sự tham gia của người dân trong quản lý đất và rừng: Thảo luận về chính sách đất rừng của Lào từ ngày 8 đến 10 tháng 5 năm 2012. Tải về để xem chi tiết.

Bài viết khác