Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Chồng chéo đất rừng và phương pháp giải quyết trên cơ sở luật tục và Thông tư liên tịch 07/TTLT/2011/ BNN&BTNMT

  • Trình bày huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai về sự chồng chéo quản lý đất-rừng và phương pháp giải quyết trên cơ sở giao đất giao rừng cho cộng đồng dựa vào luật tục và thông tư liên tịch 07/TTLT/2011/BNN&BTNMT trong Hội thảo: Thực trạng và giải pháp về quản lý, sử đụng dất rừng giữa Lâm trường Quốc doanh và người dân địa phương ngày 15 tháng 5 năm 2015 tại Hà nội. Tải về xem chi tiết.

Bài viết khác