Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Thực trạng quyền quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp giữa lâm trường quốc doanh và người dân tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

  • Báo cáo nghiên cứu của Trung tâm CIRUM về thực trạng quyền quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp giữa lâm trường quốc doanh và người dân tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trong Hội thảo: Thực trạng và giải pháp về quản lý, sử đụng dất rừng giữa Lâm trường Quốc doanh và người dân địa phương ngày 15 tháng 5 năm 2015 tại Hà nội. Tải về xem chi tiết.

Bài viết khác