Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Thực trạng mâu thuẫn và đề xuất các giải pháp trong quản lý đất rừng tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

  • Trình bày của Khoa Nông Lâm trường ĐH Vinh về Thực trạng mâu thuẫn và đề xuất các giải pháp trong quản lý đất rừng tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An trong Hội thảo: Thực trạng và giải pháp về quản lý, sử đụng dất rừng giữa Lâm trường Quốc doanh và người dân địa phương ngày 15 tháng 5 năm 2015 tại Hà nội. Tải về xem chi tiết.

Bài viết khác