Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Quản lý sử dụng đất rừng trong các công ty lâm nghiệp trồng rừng: thực trạng, thách thức và giải pháp

  • Trình bày của Công ty Lâm nghiệp Tiền phong (CTF) về quản lý sử dụng đất rừng trong các công ty lâm nghiệp trồng rừng: thực trạng, thách thức và giải pháp trong Hội thảo: Thực trạng và giải pháp về quản lý, sử đụng dất rừng giữa Lâm trường Quốc doanh và người dân địa phương ngày 15 tháng 5 năm 2015 tại Hà nội. Tải về xem chi tiết.

Bài viết khác