Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Rừng cộng đồng: Chính sách và thực tiễn

  • Báo cáo tham luận của ông Phan Đình Nhã  - Chuyên viên Viện Tư vấn Phát triển (CODE) trong Hội thảo: Quản lý Rừng Cộng đồng - Chính sách và Pháp luật được tổ chức bởi Viện SPERI và Sở NN&PTNT ngày 9 tháng 10 năm 2012. Tải về xem chi tiết.

Bài viết khác