Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Kết quả thực hiện Nghị định 200/2004/NĐ-CP và định hướng, giải pháp tiếp tục sắp xếp, đổi mới Lâm trường quốc doanh

  • Trình bày của ông Lê Văn Bách - Ban chính sách về các tổ chức quản lý rừng - Tổng cục Lâm nghiệp trong Hội thảo: Thực trạng và giải pháp về quản lý, sử đụng dất rừng giữa Lâm trường Quốc doanh và người dân địa phương. Kết quả thực hiện Nghị định 200/2004/NĐ-CP và định hướng, giải pháp tiếp tục sắp xếp, đổi mới Lâm trường quốc doanh (Download xem chi tiết).

Bài viết khác