Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Giao đất gắn với giao rừng theo thông tư 07/TTLT và dựa vào Luật tục và sự tham gia của người dân ở xã Lùng Sui, Huyện Simacai, tỉnh Lào Cai

  • Trình bày của ông Trần Văn Đằng - Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Lào Cai trong Hội thảo: Quản lý và sử dụng đất đai tại cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi do SPERI, CODE và CIRUM tổ chức ngày 1/11/2012 tại Hà nội. Tải về xem chi tiết

Bài viết khác