Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Cộng đồng các dân tộc thiểu số trôi nổi trên dòng sông ‘Đổi mới’ Nông Lâm trường

  • Từ hàng ngàn đời nay, hết thế hệ này sang thế hệ khác, đồng bào các dân tộc thiểu số[1](gọi tắt là Cộng đồng) trên đất nước Việt nam đã dày công rèn luyện cho con cháu của họ cần biết đối xử phải đạo với rừng như là phụng dưỡng các bậc tiền bối uy tín trong Cộng đồng. Mặc dù, cách gọi tên rừng[2] của Cộng đồng không giống như cách đặt tên[3] rừng của các nhà Khoa học đã được Nhà nước chính thức hóa trong văn bản Pháp luật.  Download để xem chi tiết


    [1] Đồng bào các dân tộc thiểu số = được gọi là Cộng đồng
    [2] Đồng bào Hmong  gọi tên Tòng Xanh, Thứ tỉ,  Nào lòng;  Đồng bào Khơ mú gọi tên Lieng phi ho. Các tên gọi này gắn liền với tín ngưỡng của Đồng bào đối với rưng (giá trị phi vật chất của rừng)
    [3] Nhà nước đặt tên rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Giá trị vật chất của rừng vị lợi ích kinh tế (giá trị vị vật chất của rừng)

Bài viết khác