Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Bản tư vấn số 03 Dự thảo luật Lâm Nghiệp

  • Thực hiện Bản ghi nhớ ngày 11/5/2016 giữa Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (Trung tâm CIRUM) về Hợp tác tư vấn sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (Luật Lâm nghiệp); Từ kết quả tổng hợp nghiên cứu đánh giá thực tiễn và phân tích chính sách, Trung tâm CIRUM thay mặt các đối tác đã gửi đến Tổ thường trực dự thảo sửa đổi Luật BV&PTR ý kiến đóng góp tư vấn kiến nghị vào tháng 8 và tháng 9 năm 2016. Trên cơ sở Bản dự thảo ngày 04 tháng 10 năm 2016, Trung tâm CIRUM có thêm một số ý kiến tư vấn, góp ý.

    Chi tiết xem Tại đây 

Bài viết khác