Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Bản tư vấn số 02 Dự thảo luật Lâm Nghiệp

  • Thực hiện Bản ghi nhớ ngày 11/5/2016 giữa Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (Trung tâm CIRUM) về Hợp tác tư vấn sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (Luật Lâm nghiệp), Trung tâm CIRUM tổng hợp kết quả nghiên cứu, phân tích chính sách và thực tiễn xây dựng Bản tư vấn số 02 kiến nghị góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004. 
    Chi tiết Bản tư vấn xem Tại đây và Phụ Lục 

Bài viết khác