Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Minh Sơn và Đồng Thắng trong Qui hoạch Bảo tồn Đa dạng Sinh học dựa vào Cộng đồng tại Lạng Sơn

Ngày đăng: 27/12/2013

Ngày 12 tháng 12 năm 2013, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 132 / 2013/NQ-HĐND về việc thông qua Qui hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn đến năm 2020, trong đó ...

Chi tiết

Si Ma Cai - Lào Cai: Minh bạch đối với Quyền đất rừng quyết định sự bình đẳng trong Dịch vụ Môi trường Rừng

Ngày đăng: 27/12/2013

Sau hơn hai năm sau triển khai giao đất, giao rừng thí điểm dựa vào cộng đồng đến nay xã Lùng Sui (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) chính thức được lựa chọn làm triển khai thí điểm Chương ...

Chi tiết

Quyền quản lý rừng phòng hộ Khuôn Binh, Hữu Lũng được chuyển giao cho người dân và cộng đồng

Ngày đăng: 27/12/2013

Cộng đồng dân cư và 246 hộ gia đình thôn Trại Dạ đã chính thức khẳng định quyền quản lý, sử dụng đối với 543 ha rừng và đất rừng phòng hộ của mình. Đây là ...

Chi tiết

Quế Phong - Nghệ An: Khẳng định chủ quyền đất và rừng của cộng đồng người Thái xã Hạnh Dịch

Ngày đăng: 26/12/2013

Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2013, tại Hội trường UBND xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp vơi UBND xã Hạnh Dịch, Mạng lưới ...

Chi tiết

Sau 30 năm rừng và đất lâm nghiệp xã Đồng Thắng đã có chủ!

Ngày đăng: 25/12/2013

Chỉ thị 29-CT/TW ngày 12/11/1983 về việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng và "làm cho mỗi khu đất, mỗi cánh  rừng, mỗi quả đồi đều có người làm chủ" sau 30 năm nay đã thực sự ...

Chi tiết

Quyền sở hữu Rừng Thiêng và Rừng đầu nguồn nước Buôn Ka Bầy

Ngày đăng: 16/12/2013

Khẳng định chủ quyền quản lý tài nguyên rừng và đất rừng gắn với các công trình và tài sản trên đất cho cộng đồng là một chủ trương lớn của Đảng và Chính ...

Chi tiết

Xã Bắc Lãng: Sinh kế bền vững sau khi được giao đất giao rừng

Ngày đăng: 02/12/2013

Sau khi được giao quyền quản lý bền vững đất rừng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), nhờ biết phát huy thế mạnh đồi rừng nên cuộc sống của bà con nhân dân xã Bắc Lãng, huyện ...

Chi tiết

Cộng đồng người dân xã Đồng Thắng từng bước khẳng định quyền làm chủ đất rừng

Ngày đăng: 25/10/2013

Đã không còn cảnh cha chung không ai khóc. Rừng đã có chủ! Cộng đồng người dân các thôn trên địa bàn xã Đồng Thắng đã được giao quyền quản lý tài ...

Chi tiết