Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Hàng trăm ngàn hộ dân tộc thiểu số thiếu đất

Ngày đăng: 03/11/2012

(TBKTSG Online) - Mặc dù diện tích đất đang sử dụng vào mục đích lâm nghiệp và có tiềm năng lâm nghiệp phân bổ chủ yếu ở vùng núi - nơi định cư của khoảng 14% đồng bào ...

Chi tiết

Dân “đói” đất giữa rừng

Ngày đăng: 03/11/2012

TP - Tại hội thảo về “Quản lý và sử dụng đất đai các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng núi” diễn ra hôm qua tại Hà Nội, đại diện nhiều tỉnh vùng cao than trời về ...

Chi tiết

Quản lý và sử dụng đất đai tại các cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi

Ngày đăng: 03/11/2012

(LV) - Miền núi có tiềm năng lớn về đất đai, đặc biệt là đất lâm nghiệp nhưng lại thiếu quỹ đất để giao cho đồng bào dân tộc thiểu ...

Chi tiết

Đảm bảo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi: Thách thức từ thiếu đất sản xuất

Ngày đăng: 03/11/2012

Có tiềm năng lớn về đất đai, đặc biệt là đất lâm nghiệp nhưng hiện nay vùng núi đang đối mặt với nhiều áp lực vì thiếu quỹ đất để giao cho các hộ đồng bào dân tộc ...

Chi tiết

Huyện Quế Phong (Nghệ An): Cần có giải pháp khắc phục tình trạng quy hoạch đất đai “chéo” và “treo”

Ngày đăng: 02/11/2012

(ĐCSVN) - Đã từ nhiều năm nay, chính quyền và người dân ở xã Hạnh Dịch ...

Chi tiết

Quản lý và sử dụng đất đai tại các cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi

Ngày đăng: 02/11/2012

Đất không dứng lại ở tư liệu sản xuất, là là nền tảng cốt tử cho sự tồn vong của từng tộc người, từng cộng đồng, từng quốc gia, đất là chân lý tuyệt đội đảm bảo sự tồn vong của ...

Chi tiết

Hội thảo “Quản lý rừng cộng đồng: Chính sách và thực tiễn”

Ngày đăng: 10/10/2012

(ĐCSVN) – Sáng 9/10, tại thành phố Vinh, Nghệ An, Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội (SPERI), ...

Chi tiết

Để đất rừng không bị lãng phí

Ngày đăng: 06/10/2012

Theo “Đề án sắp xếp đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh” (LTQD) đã được Chính phủ phê duyệt thì LTQD sẽ phải bàn giao khoảng 1,1 triệu ha đất rừng ...

Chi tiết