Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Từ văn bản đến sự đồng thuận giải quyết chồng lấn - Giao đất giao rừng cho cộng đồng thí điểm tại Lùng Sui-Si Ma Cai

Ngày đăng: 08/05/2012

Ngày 27 tháng 3 năm 2012, các đại diện của Tổ giao đất giao rừng huyện Si Ma Cai, Hội đồng Giao đất xã Lùng Sui, thôn Lùng Sán và Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách ...

Chi tiết

Mâu thuẫn về đất rừng do quản lý yếu kém trong nền kinh tế thị trường

Ngày đăng: 02/11/2011

Hòa Sơn là một xã thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, miền Bắc Việt Nam. Đây là nơi sinh sống của các dân tộc ít người như Tày và Nùng. Cuộc sống của các hộ ...

Chi tiết

Vấn đề Dời-Nhập Bản và Thuê đất của Công ty Trung Quốc

Ngày đăng: 05/04/2012

Một trong những  vấn đề đang được các đại biểu tham gia Hội thảo: Giải quyết xung đột đất rừng dựa vào Luật tục tổ chức bởi CHESH Lào/SPERI tại tỉnh Luang Prabang diễn ra từ ngày 4 đến 6 tháng ...

Chi tiết

Trình bày của tổ chức CDEA

Ngày đăng: 06/04/2012

CDEA (Community Development and Environment Association) đang triển khai dự án: Bảo vệ rừng đầu nguồn cộng đồng tại bản Co Noi, huyện Xay, tỉnh U Dom Xay. Các vấn đề khó khăn của vùng dự án liên quan tới ...

Chi tiết

Re-mapping for your rights!

Ngày đăng: 08/05/2012

Producing new and alternative maps the local community in the Northern District of Simai Cai in Vietnam affirmed their right to more forest land. The re-mapping was a pilot project supported by Norwegian People’s Aid (NPA). ...

Chi tiết

Câu chuyện tư vấn giải quyết xung đột ranh giới đất sản xuất của Hội người H’mông Luang Prabang

Ngày đăng: 08/04/2012

Năm 2009, huyện Xieng Ngan, tỉnh Luang Prabang, Lào tổ chức giao quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình người H’mông ở bản Keo Kan Chan. Theo qui định, mỗi hộ gia đình được giao 3 mảnh ...

Chi tiết

Bài học ngày thứ nhất: Hội thảo_Giải quyết xung đột đất rừng dựa vào Luật tục

Ngày đăng: 06/04/2012

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng xung đột đất rừng tại các cộng đồng ở Lào liên quan tới Chính sách nhập bản nhỏ vào bản lớn không bảo đảm quỹ đất canh tác, ...

Chi tiết

Bài học và kiến nghị sau ngày tham quan giải quyết xung đột đất rừng ở các bản Densavang và Phonsavat

Ngày đăng: 06/04/2012

Đa số các đại biểu đều nhận diện tầm quan trọng của việc phát huy các giá trị luật tục trong giải quyết xung đột tài nguyên thiên nhiên cấp cộng đồng. Đồng thời cần kết hợp giữa ...

Chi tiết