Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Nâng cao vai trò của đồng bào dân tộc thiểu sổ trong việc bảo vệ tài nguyên rừng

Ngày đăng: 14/11/2012

Rừng và đất rừng là không gian sinh tồn gắn với truyền thống văn hóa xã hội và là nguồn lực tự nhiên rất quan trọng để duy trì sinh kế của cộng đồng các dân tộc miền ...

Chi tiết

Đất lâm nghiệp còn bỏ hoang trong khi đồng bào thiểu số thiếu đất

Ngày đăng: 06/11/2012

ThienNhien.Net – “Tính đến tháng 9 năm 2012, cộng đồng các dân tộc thiểu số của Việt Nam còn 294 nghìn hộ thiếu đất sản xuất và 33 nghìn hộ thiếu đất ở. Đối với 16 dân ...

Chi tiết

Quản lý sử dụng đất đai tại các cộng đồng dân tộc ít người-Tiềm ẩn nguy cơ bất ổn trong cộng đồng

Ngày đăng: 06/11/2012

SGTT.VN - Trên 80% số hộ dân đồng bào dân tộc ít người cho rằng cuộc sống của họ kém hơn trước khi tái định cư, cả nước có gần 30 vạn hộ thiếu đất sản xuất. Tình trạng tranh ...

Chi tiết

Khi cán bộ xã miền núi về thủ đô “kêu cứu”

Ngày đăng: 05/11/2012

NDĐT - Không chỉ dân phố thị mới thiếu đất, thiếu không gian sống. Đồng bào dân tộc thiểu số, sống ở miền núi tưởng bạt ngàn đất đai, cũng đang thiếu cả đất sống ...

Chi tiết

Giải quyết đất đai cho người dân tộc thiểu số

Ngày đăng: 05/11/2012

(VEN) - Ngày 1/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu sinh thái chính sách xã hội (SPERI), Viện Tư vấn phát triển (CODE) và Trung tâm Tư vấn quản lý bền vững tài nguyên ...

Chi tiết

Quản lý và sử dụng đất đai tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi

Ngày đăng: 05/11/2012

(MONRE) Đó là chủ đề của Hội thảo do Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách xã hội (SPERI), Viện Tư vấn Phát triển (CODE), Trung tâm Tư vấn Quản lý bền vững ...

Chi tiết

Giao đất gắn với sinh kế và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày đăng: 03/11/2012

(Chinhphu.vn) – Để thực hiện xóa đói giảm nghèo, ngoài việc quan tâm đến đất sản xuất nông nghiệp cần đặc biệt chú trọng ...

Chi tiết

Sống giữa rừng vẫn thiếu đất

Ngày đăng: 03/11/2012

(QĐND) “Quá trình thực thi chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi đang bộc lộ nhiều vấn đề bất cập, trong đó có việc quản lí ...

Chi tiết