Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Bài học và kiến nghị sau ngày tham quan giải quyết xung đột đất rừng ở các bản Densavang và Phonsavat

Ngày đăng: 06/04/2012

Đa số các đại biểu đều nhận diện tầm quan trọng của việc phát huy các giá trị luật tục trong giải quyết xung đột tài nguyên thiên nhiên cấp cộng đồng. Đồng thời cần kết hợp giữa ...

Chi tiết

Huyện trưởng Huyện Luang Prabang: Vai trò của tổ chức cộng đồng trong quản lý TNTN

Ngày đăng: 04/04/2012

Luang Prabang là thành phố di sản thế giới. Do đó, việc gìn giữ và phát huy các giá trị về di sản tự nhiên, di sản văn hóa cùng với các thực hành luật tục của ...

Chi tiết

Giám đốc Sở Nông Lâm Nghiệp tỉnh Luang Prabang: Giao đất giao rừng dựa vào luật tục và luật pháp

Ngày đăng: 04/04/2012

Song song với với việc triển khai phân định quản lý ‘ranh giới’, ‘địa giới’ hành chính từ cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và bản, cũng như sự áp dụng thuần túy các ...

Chi tiết

Trưởng phòng Lâm nghiệp tỉnh Luang Prabang: Thực trạng giao đất giao rừng ở Luang Prabang

Ngày đăng: 05/04/2012

Lào đã từng biết đến như là một đất nước giàu về tài nguyên rừng. Song, những năm vừa qua, rừng đang bị biến mất một cách nhanh chóng. Riêng năm 2011, toàn tỉnh Luang Prabang, ...

Chi tiết