Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Sử dụng đất rừng: “Chân ngoài dài hơn chân trong”

Ngày đăng: 03/09/2013

Trong khi người dân tại nhiều tỉnh miền núi đang lâm vào tình trạng thiếu đất canh tác trầm trọng, bởi áp lực gia tăng dân số, dẫn tới tình trạng di dân tự do thì không ...

Chi tiết

Công ty lâm nghiệp hoạt động kiểu “ngư ông đắc lợi”

Ngày đăng: 03/09/2013

Theo các chuyên gia nghiên cứu về đất rừng, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 28/NQ-TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới nông-lâm trường quốc doanh, đến nay tình trạng ...

Chi tiết

Những nội dung chìa khóa xin được góp ý bổ sung chỉnh sửa Dự thảo Luật đất đai 2013

Ngày đăng: 30/05/2013

Thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội” và  “Xóa qui hoạch sử dụng đất cấp xã” như  Dự thảo Luật Đất đai 2013 là  vi phạm Hiến pháp năm 1992!?. Luật đất đai ...

Chi tiết

Đất và rừng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số

Ngày đăng: 24/04/2013

(ĐCSVN) – Khi đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này, ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nguyên Phó Chủ ...

Chi tiết

Giải quyết mâu thuẫn đất đai giữa lâm trường và người dân địa phương

Ngày đăng: 01/04/2013

(ĐCSVN) - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường ...

Chi tiết

Mâu thuẫn đất đai giữa Cty lâm nghiệp và người dân địa phương: Thiếu đất canh tác!

Ngày đăng: 30/03/2013

Theo kết quả khảo sát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất tại một số lâm trường được Tổ chức Forest Trends phối hợp với Viện Tư vấn phát triển (CODE) công bố sáng 27.3 thì mâu ...

Chi tiết

Bỏ quy hoạch sử dụng đất cấp xã, chỉ giao đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng cho tổ chức quản lý là chưa phù hợp

Ngày đăng: 22/03/2013

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hiện nay đang được tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Có thể nhận thấy rõ một số hạn chế trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như sau: ...

Chi tiết

Phân tích các bất cập và đóng góp sửa đổi Điều 9, 26, 35,43 và154 dự thảo Luật đất đai 2013

Ngày đăng: 28/02/2013

Bản chất của  quá trình hợp tác chặt chẽ song hành trong chỉ đạo thực hiện toàn diện, triệt để và khẩn trương giữa : “Nghị quyết 539/NQ-UBTVQH13 ngày 30/10/2012 của Ủy ban Thường ...

Chi tiết