Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Tập quán quản lý và sử dụng rừng và đất rừng của dân tộc Cơ Tu tại Quảng Nam

Ngày đăng: 25/04/2014

Dân tộc Cơ Tu là một trong các nhóm tộc người cư trú lâu đời ở phía Đông-Tây của dãy Trường Sơn và vùng Tây Nguyên Việt Nam. Theo truyền thống, sở hữu đất ...

Chi tiết

Thực trạng không gian sinh kế và văn hóa của cộng đồng Cơ Tu tại Quảng Nam

Ngày đăng: 23/04/2014

Sau hơn 10 năm thực hiện, Quảng Nam là một trong những tỉnh trong cả nước tích cực triển khai thực hiện sớm chủ trương này và đã giao cho 249 cộng đồng khoảng gần 160 nghìn ha rừng và đất ...

Chi tiết

Hơn một thập kỷ giao đất – giao rừng: nhìn từ Quảng Nam

Ngày đăng: 26/03/2014

Sau 10 năm thực hiện chủ trương giao đất – giao rừng theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, bức tranh thu được của cả nước là lẫn lộn, thiếu đường nét. Bài viết này ghi nhận từ một địa phương cụ thể ...

Chi tiết

Bài học trong Lồng ghép Luật tục trong Giao đất giao rừng ở cộng đồng

Ngày đăng: 27/02/2014

Giao đất giao rừng (GĐGR) dựa vào Luật tục là một trong những phương pháp tiếp được Trung tâm TEW mà hiện nay là Liên minh Chủ quyền Sinh kế (LISO) bao gồm Viện SPERI, Trung tâm CIRUM và ...

Chi tiết

Xây dựng kế hoạch hoạt động Mạng lưới Đất rừng Hữu Lũng năm 2014

Ngày đăng: 25/02/2014

Nhằm thực hiện mục tiêu và định hướng của Mạng lưới Đất rừng năm 2014 đã được thống nhất tại cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2013, ngày 20 tháng 2 năm 20114 Mạng lưới Đất rừng vùng ...

Chi tiết

Đánh giá thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực quản lý rừng đa dạng sinh học và sử dụng đất bền vững cấp làng bản trên địa bàn huyện Hữu Lũng”

Ngày đăng: 21/01/2014

Dự án “Nâng cao năng lực quản lý rừng đa dạng sinh học và sử dụng đất bền vững cấp làng bản trên địa bàn huyện Hữu Lũng" được phối kết hợp triển khai bởi UBND huyện Hữu ...

Chi tiết

Lời khẩn cầu từ Nà Táng

Ngày đăng: 14/01/2014

Đêm tháng Chạp, gió bấc rít liên hồi qua khe cửa. Chợt chuông điện thoại đổ dồn, đầu dây bên kia gấp gáp: Anh đến ngay, rừng Khuổi Quầy ở thôn Nà Táng, xã Bính ...

Chi tiết

Phục hồi rừng tự nhiên từ cây bản địa trên đất trồng bạch đàn tại Hố Mười

Ngày đăng: 31/12/2013

Gần bốn năm sau triển khai thí điểm giao đất giao rừng cộng đồng và thực hiện dự án nâng cao năng lực quản lý rừng đa dạng sinh học và sử dụng đất bền vững cấp làng bản triển khai ...

Chi tiết