Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Tư vấn giải quyết mâu thuẫn trong Giao đất giao rừng tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Ngày đăng: 26/12/2017

Người Dao ở xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vốn quản lý rừng theo cộng đồng làng bản hàng trăm năm nay. Đến ...

Chi tiết

Bảo đảm quyền đất, rừng của đồng bào theo tinh thần Luật Lâm nghiệp

Ngày đăng: 18/12/2017

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 mới được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017 đã quy định rõ việc bảo đảm cho đồng bào dân tộc ...

Chi tiết

Phục hồi rừng tự nhiên bằng cây lâm nghiệp bản địa tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng: 30/11/2017

Sơn Lĩnh là một xã miền núi của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đời sống nhân dân còn ...

Chi tiết

Tổng hợp hồ sơ vận động sửa đổi Luật BV&PTR- Luật lâm nghiệp

Ngày đăng: 20/11/2017

Hệ thống các văn bản, phiên bản dự thảo và Bản tư vấn/kiến nghị của CIRUM – LISO gửi đi từ tháng 4/2016 đến 11/2017
 
...

Chi tiết

Chúc mừng thành công vận động chính sách đất rừng cho các DTTS

Ngày đăng: 20/11/2017

Kính gửi tất cả các quý vị,
Chi tiết

Những vấn đề về luật hóa “rừng của làng bản”

Ngày đăng: 01/11/2017

Khi sửa đổi, bổ sung pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, cần xem xét thấu đáo việc công nhận cộng đồng dân cư ở ...

Chi tiết

HỘI THẢO QUỐC GIA: Về việc thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2016

Ngày đăng: 29/09/2017

Ngày 27.9, tại TP Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội tổ chức Hội thảo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình ...

Chi tiết