Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Người dân tái định cư thủy điện Hủa Na 3 năm không có đất sản xuất

Ngày đăng: 17/10/2016

Hàng trăm người dân vùng tái định cư thủy điện Hủa Na tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu đất sản xuất. Cách đây hơn 3 năm, Nhà ...

Chi tiết

Diễn Đàn Học Hỏi: Rừng truyền thống và tầm quan trọng của đất rừng đối với cuộc sống của cộng đồng dân tộc thiểu số

Ngày đăng: 07/10/2016

Ngày 30.9.2016, trung tâm CIRUM và Mạng lưới Đất Rừng (LandNet) đã trình bày tại Diễn đàn học hỏi về ...

Chi tiết

Xâm hại đất rừng cộng đồng để trồng cao su tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Ngày đăng: 08/08/2016

Việc trồng cao su trên đất rừng được giao cho cộng đồng tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghê An đã và đang gây ra những mâu thuẫn giữa người dân địa phương, chính quyền các cấp và ...

Chi tiết

Rừng phòng hộ Khuân Binh cần sự chung tay của cộng đồng

Ngày đăng: 20/07/2016

Đập Hồ Khuân Binh xã Hòa Sơn huyện Hữu Lũng được xây dựng vào khoảng ...

Chi tiết

Tọa đoàm: Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng huyện Si Ma Cai

Ngày đăng: 08/06/2016

Ngày 31 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Tư vấn quản lý bền vững Tài nguyên và Phát triển văn hóa Cộng đồng ...

Chi tiết

Tọa đàm tham vấn thông tư số 38/2007/TT-BNN

Ngày đăng: 14/04/2016

Nhằm huy động sự tham gia góp ý của các ban ngành và các tổ chức của xã hội, ngày 22/3/2016 Tổng cục lâm ...

Chi tiết

Hiệu quả mô hình vườn ươm cây gỗ bản địa

Ngày đăng: 02/04/2016

LCĐT - Sau 1 năm đi vào hoạt động, khu vườn ươm mô hình “Lâm nghiệp sinh thái Nàn Sán”, thuộc thôn Đội 4, xã Nàn Sán (Si Ma Cai) do Trung tâm Tư vấn Quản lý ...

Chi tiết