Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Lần đầu tiên cộng đồng thôn bản người Thái xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng lâu dài

 • Ngày 24 tháng 3 năm 2017 tại hội trường UBND xã Đồng Văn đã diễn ra buổi lễ "Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng cho các cộng đồng dân cư thôn bản xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An." Tham gia buổi lễ có hơn 40 đại biểu tham gia đại diện cho Hội đồng nhân dân huyện Quế Phong, các thành viên của các tổ GĐGR cấp huyện, cấp xã, đại diện các xã giáp ranh xã bạn là Thông Thụ và Tiền Phong, Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM), Mạng lưới Đất rừng (LandNet), 11 bản thuộc xã Đồng Văn và đặc biệt là đại diện của 3 cộng đồng thôn bản được giao đất gắn với giao rừng là bản Tục, bản Pang và bản Đồng Mới.

            Ngày 5 tháng 5 năm 2016 Trung tâm CIRUM và UBND huyện Quế Phong đã ký văn bản thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp thực hiện chương trình giao đất gắn với giao rừng và hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng cộng đồng trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Xã Đồng Văn là xã thứ hai trong Huyện triển khai thành công chương trình giao đất, gắn với giao rừng cho cộng đồng thôn bản quản lý và sử dụng lâu dài theo Thông tư số 07/2011/TTLT-BNN-BTNMT ngày 29/1/2011 về hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp. Sau 6 tháng thực hiện đến ngày 15/3/2017 cộng đồng 3 thôn bản Tục, Na Chảo và bản Pang chính thức được UBND huyện Quế Phong cấp giấy Chứng nhận quyền sở hữu đất và các tài sản gắn liền với đất (rừng) với tổng diện tích là 285,4ha. Với phương pháp tiếp cận "Lấy người dân làm trung tâm" và "Người dân phải được bàn, được làm, được kiểm tra và cùng tham gia " đã góp phần rất lớn giúp tiến trình thực hiện GĐGR tại xã Đồng Văn thành công và hiệu quả. Bên cạnh đó sự vào cuộc tích cực cũng như hỗ trợ về nguồn lực, vật lực của Ban chỉ đạo, tổ GĐGR huyện Quế Phong; Hội đồng GĐGR, tổ  GĐGR xã Đồng Văn; Trung tâm CIRUM và Mạng lưới Đất rừng (LandNet) cũng đã góp phần không nhỏ vào thành công đó.

            Tham gia buổi Lễ trao sổ đỏ Ông Sầm Văn Duyệt - PCT Hội đồng nhân dân Huyện đã đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình GĐGR cho cộng đồng thôn bản xã Đồng Văn. Ông chia sẻ "Đây là điều rất khích lệ cho cộng đồng các thôn bản được GĐGR bởi vai trò và tầm quan trọng của rừng cộng đồng. Các vị trí đất, rừng được giao phần lớn là rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn nước và rừng thiêng. Những khu rừng này góp phần rất lớn tới ổn định sinh kế và văn hóa của người dân bởi giữ được rừng là giữ được nước, giữ được nhiều cây to và giữ được cả các lâm sản phụ quan trọng như Măng, Lùng, các nguồn cây dược liệu....đã góp phần ổn định đời sống cho người dân các bản từ bao đời nay".
  Đồng quan điểm với ý kiến trên Ông Vi Đình Văn - đại diện MLĐR huyện Quế Phong chia sẻ thêm "Đất, rừng đã cấp cho cộng đồng quản lý bảo vệ lâu dài thì không mua, không bán, không chuyển nhượng, cho thuê được nghĩa là mãi mãi sẽ là của cộng đồng nếu chúng ta quản lý, bảo vệ tốt. Đất thì không đẻ ra mà người thì ngày càng đông do đó đây chính là quỹ đất dự phòng rất quan trọng đối với cộng đồng. Việc người dân trong bản được làm gì và không được làm gì sẽ hoàn toàn do cộng đồng quyết định và tuân thủ theo quy chế quản lý bảo vệ rừng đã được bản và cấp chính quyền thông qua."

            Buổi lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thành công và mở ra một hướng đi, cơ hội mới cho các cộng đồng thôn bản đã được giao đất, giao rừng trên địa bàn xã Đồng Văn. Đại diện cho 3 thôn bản được GĐGR Ông Hà Văn Ninh - Trưởng bản Na Chảo chia sẻ "Từ nay trở đi rừng cộng đồng bản Na Chảo đã chính thức có chủ đồng nghĩa với việc cần phải triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng chặt chẽ hơn. Ngày xưa người ngoài bản, ngoài xã vào được vì mình cũng không biết đất, rừng cộng đồng thôn bản của mình đến đâu? cũng không có cớ để đuổi họ khi họ vào khai thác Măng, Lùng... trong rừng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu lâm sản phụ từ rừng cộng đồng của các hộ dân bản Na Chảo trong những năm qua. Bây giờ thì khác, cả Làng ai cũng biết đất, rừng cộng đồng của mình đến đâu, giáp với ai. Nếu người ngoài vào thu hái trái phép sẽ xử lý theo quy chế quản lý rừng cộng đồng đã được cộng đồng thôn bản xây dựng và UBND xã thông qua".
          
            Kết thúc Lễ Ông Lang Văn Tuần - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn cũng đã đề nghị UBND huyện Quế Phong, Trung tâm CIRUM hỗ trợ xã tiếp tục triển khai chương trình GĐGR cho cộng đồng các thôn bản Đồng Mới, Khủn Na và bản Đồng Tiến với diện tích dự kiến hơn 300ha.
   

  Ảnh 1: Ông Lô Thanh Hương - Báo cáo kết quả GĐGR cho cộng đồng 3 thôn bản


  Ảnh 2: Chia sẻ của Ông Lang Văn Tuần - Bí Thư đảng ủy Xã Đồng Văn


  Ảnh 3: Chia sẻ của Ông Sầm Văn Duyệt - PCT hội đồng nhân dân Huyện Quế Phong


  Ảnh 4: Chia sẻ của Ông Nguyễn Văn Sự - PGĐ Trung tâm CIRUM


  Ảnh 5: Chia sẻ của Ông Hà Văn Ninh - Trưởng bản Na Chảo xã Đồng Văn


  Ảnh 6: Chia sẻ của Ông Vi Đình Văn - Đại diện MLĐR Quế Phong


  Ảnh 7: Lễ trao sổ đỏ cho cộng đồng bản Tục, bản Pang và bản Na Chảo xã Đồng Văn

Bài viết khác