Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Tổng kết dự án trồng Đót do phụ nữ Vân Kiều thực hiện tại bản Khe Cát, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Ngày đăng: 08/03/2018

Ngày 5 tháng 3 năm 2018 tại nhà văn hóa bản Khe Cát, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra lễ tổng kết dự án nhỏ “Tăng thu nhập và trao quyền cho phụ ...

Chi tiết

Chuyện bà Lương Thị Thích với dự án phát triển sinh kế dưới tán rừng tại xã Đồng Văn

Ngày đăng: 31/01/2018

Sẽ có người hỏi: tại sao không viết đầy đủ các thành quả của dự án tạo sinh kế cho các nhóm phụ nữ trong 3 bản Pang, Tục và Đồng Mới, mà chỉ viết riêng về bà Lương ...

Chi tiết

Mô hình cho thu nhập nhanh, bền vững và đầy tính nhân văn của phụ nữ Vân Kiều bản Khe Cát

Ngày đăng: 19/01/2018

Không chỉ hứa hẹn đưa lại một vụ đót bội thu, mà dự án bảo tồn và phát triển cây đót của nhóm phụ nữ Vân Kiều thôn Khe Cát đã ...

Chi tiết

Tư vấn giải quyết mâu thuẫn trong Giao đất giao rừng tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Ngày đăng: 26/12/2017

Người Dao ở xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vốn quản lý rừng theo cộng đồng làng bản hàng trăm năm nay. Đến ...

Chi tiết

Bảo đảm quyền đất, rừng của đồng bào theo tinh thần Luật Lâm nghiệp

Ngày đăng: 18/12/2017

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 mới được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017 đã quy định rõ việc bảo đảm cho đồng bào dân tộc ...

Chi tiết

Phục hồi rừng tự nhiên bằng cây lâm nghiệp bản địa tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng: 30/11/2017

Sơn Lĩnh là một xã miền núi của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đời sống nhân dân còn ...

Chi tiết

Tổng hợp hồ sơ vận động sửa đổi Luật BV&PTR- Luật lâm nghiệp

Ngày đăng: 21/11/2017

Hệ thống các văn bản, phiên bản dự thảo và Bản tư vấn/kiến nghị của CIRUM – LISO gửi đi từ tháng 4/2016 đến 11/2017
 
...

Chi tiết

Chúc mừng thành công vận động chính sách đất rừng cho các DTTS

Ngày đăng: 20/11/2017

Kính gửi tất cả các quý vị,
Chi tiết