Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Cộng đồng tham gia xây dựng khung chỉ số giám sát

 • Để cộng đồng được chủ động tham gia giám sát, đánh giá và có tiếng nói trong các chương trình phát triển, dự án Nghiên cứu - Gắn kết đang được triển khai tại các tỉnh: Sơn La, Bắc Kạn và Đắk Lắk. Trong năm 2019, dự án đang trong giai đoạn thử nghiệm, với mục tiêu có được một ứng dụng trên điện thoại di động để người dân các vùng có thể chia sẻ và sử dụng thông tin giám sát của cộng đồng.
  Cuộc họp xây dựng khung chỉ số giám sát do CARE Việt Nam và các đối tác (CIRUM, WARECOD, công ty thiết kế phần mềm GFD và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn) phối hợp tổ thực hiện tại Hà Nội từ ngày 17/3 đến 19/3.
  Trong giai đoạn đầu, dự án tập trung vào các vùng tái định cư do tác động của các nhà máy thuỷ điện. Người tham gia thảo luận và hiểu rõ hơn sự cần thiết của thông tin đáng tin cậy, phản ánh tiếng nói cộng đồng, giúp các tổ chức, cá nhân làm tốt hơn nhiệm vụ vận động xây dựng và thực thi chính sách tái định cư trên cơ sở "nói có sách, mách có chứng".

  Các đại biểu tại cuộc họp
   
  Trong giai đoạn tới, các thành viên tham gia cuộc họp sẽ tiếp tục thảo luận với cộng đồng để tìm những người dân sẵn lòng tham gia giám sát trên cơ sở thông tin từ các thành viên khác trong cộng đồng. Người tham gia sẽ được bồi dưỡng thêm kỹ năng sử dụng ứng dụng di động, nhập dữ liệu, sử dụng thông tin để phân tích, góp ý kiến xây dựng và cải thiện việc thực hiện chính sách trên thực tế.
  Dự án "Nghiên cứu - Gắn kết" còn đặt ra khả năng phát triển ứng dụng tương tự cho việc giám sát các chương trình phát triển với sự tham gia và phản ánh tiếng nói trực tiếp của cộng đồng vào các chương trình phát triển trong những năm tiếp sau.

Bài viết khác