Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Hướng dẫn Rà soát rừng tự nhiên đưa vào quy hoạch 3 loại rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017

 • Đây là văn bản số 1119/SNN-KL của Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn Lào Cai ban hành ngày 11 tháng 6 năm 2019 về việc hướng dẫn rà soát rừng tự nhiên trên cơ sở thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo tại công văn số 3502/UBND-NLN ngày 1/8/2018 nhằm hiện thực hóa khoản 4, Điều 108 Luật Lâm nghiệp 2017 góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
  Hướng dẫn này được xây dựng trên kết quả của dự án “Thí điểm rà soát rừng tự nhiên theo một số tiêu chí phân loại rừng có tính đặc thù, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững” triển khai tại xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai do Sở Nông nghiệp và PT nông thôn Lào Cai, UBND huyện Si Ma Cai và trung tâm CIRUM phối hợp thực hiện từ năm 2018.
   
  Thống nhất triển khai dự án thí điểm rà soát rừng tự nhiên tại Sín Chéng
  Theo đó, bản hướng dẫn gồm 7 bước gồm: i) Bước chuẩn bị; ii) Rà soát sơ bộ (nghiên cứu cơ sở) và Lập kế hoạch rà soát; iii) Rà soát thực địa; iv) Xử lý nội nghiệp; v) Tham vấn kết quả rà soát cấp cộng đồng và cơ sở; vi) Báo cáo kết quả rà soát và tham vấn cấp huyện; vii) Hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và phê duyệt kết quả rà soát. Trong đó, những diện tích rừng tự nhiên có tính đặc thù như rừng thiêng, rừng cúng, rừng tâm linh cũng được đưa vào thực hiện rà soát để phân  loại rừng theo đúng quy định của Luật lâm nghiệp 2017. Điểm nổi bật trong các bước trong bản hướng dẫn này là đều đảm bảo sự tham gia của người dân; tôn trọng nhưng giá trị truyền thống của họ về ranh giới, về luật tục…Tại điểm 2, bước 3 của bản hướng dẫn quy định: xác định ra giới theo không gian sinh tồn, ranh giới truyền thống (mục 2.1) hay rà soát rừng, loại rừng của cộng đồng dân cư thôn và nguồn gốc của các khu rừng;…
   
  Rà soát thực địa với sự tham gia của người dân
  Bản hướng dẫn này cũng quy định cụ thể vai trò trách nhiệm của các bên liên quan, như Sở NN&PTNT; UBND huyện, thành phố; Hạt kiểm lâm; Các chủ rừng; UBND cấp xã để thuận tiện cho việc thực hiện rà soát đảm bảo đạt kết quả tốt.
  Văn bản hướng dẫn Rà soát rừng tự nhiên đưa vào quy hoạch 3 loại rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017 của Sở NN&PTNT Lào Cai là văn bản đầu tiên trong cả nước được ban hành sau khi Luật Lâm nghiệp 2017 có hiệu lực. Đây là kết quả tích cực trong việc góp phần đưa Luật vào thực tiễn để góp phần quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả và bền vững.
  Chi tiết Văn bản tham khảo tại đây: https://drive.google.com/open?id=1ybix_hFHpAQy0CaMUKryvuagiwHfTTiX

Bài viết khác