Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Hình ảnh đẹp của Dịch vụ Thuốc tắm người Dao đỏ được chắp cánh bay xa

  • Nhà tắm lá thuốc nam Dao Đỏ thôn Sải Duần trở thành một điểm đến hấp dẫn ở địa phương. Một thí dụ cụ thể là việc Hội liên hiệp phụ nữ huyện Bát Xát kết hợp giao ban tháng tại xã Phìn Ngan với thưởng thức món ăn và dịch vụ ngâm tắm lá thuốc tại Sải Duần ngày 05/4/2019.
    Tiếng lành đồn xa, bởi sau khi được trải nghiệm, chắc chắn lãnh đạo Hội phụ nữ huyện và 23 xã, thị trấn của huyện sẽ giới thiệu đến nhiều cán bộ và người dân khác. Cộng đồng thôn Sải Duần đã cảm ơn đoàn công tác về việc ủng hộ hoạt động của dịch vụ, đồng thời giúp đưa tin, quảng bá hình ảnh của Nhà tắm lá Thuốc nam Dao Đỏ thôn Sải Duần.
     

Bài viết khác