Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Để cộng đồng thực sự làm chủ rừng

Ngày đăng: 24/12/2019

Theo Tổng cục Lâm nghiệp năm 2018, Việt Nam có 1.145.601 ha Chi tiết

Giao đất, giao rừng: Công cụ quản lý rừng bền vững

Ngày đăng: 23/12/2019

Giao đất, giao rừng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò định hướng cho ngành lâm nghiệp từng bước ổn định và khẳng định vị thế trong tiến trình phát ...

Chi tiết

Giao đất giao rừng cho dân - Lợi đôi bên

Ngày đăng: 12/12/2019

Theo quy định của pháp luật hiện hành, giao đất, giao rừng là một trong những hình thức cơ bản nhà nước thực hiện trao quyền sử dụng đất và rừng cho các đối ...

Chi tiết

Tập huấn kỹ năng kể chuyện của cộng đồng tại Sải Duần

Ngày đăng: 18/11/2019

Trong hai ngày 7 và 8 tháng 11 năm 2019 tại Nhà thuốc ngâm tắm của người Dao đỏ thôn Sải Duần (Bát ...

Chi tiết

Tiến trình và kết quả Giao đất, giao rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cộng đồng theo Luật lâm nghiệp 2017 tại xã Sín Chéng

Ngày đăng: 14/10/2019

Năm 2018, Trung tâm CIRUM phối hợp với Chi cục kiểm lâm Lào Cai thực hiện thí điểm rà soát rừng tự nhiên ...

Chi tiết

Trung tâm CIRUM hỗ trợ dự án Khởi nghiệp: Bảo tồn và phát triển Vịt Sín Chéng

Ngày đăng: 14/10/2019

Vịt Sín Chéng là đặc sản nổi tiếng ở xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai nói riêng ...

Chi tiết

Chủ quyền dữ liệu bản địa: của dân, bởi dân, vì dân. Kinh nghiệm vùng Mê Kông

Ngày đăng: 23/09/2019

Chủ quyền dữ liệu bản địa (IDS) ở vùng Mê Kông phù hợp với xu thế, bởi còn nhiều bất cập trong các ...

Chi tiết