Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Quá trình xây dựng và phát triển HTX Lâm Nghiệp Trường Sơn, xã Sơm Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng: 10/10/2012

Báo cáo tham luận của ông Trần Quốc Việt - Sáng lập viên HTX Lâm nghiệp Trường Sơn, xã Sơn Kim II, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trong Hội thảo: Quản lý Rừng Cộng ...

Chi tiết

Một số kinh nghiệm và bài học rút ra từ thực tiễn giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng tai bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch

Ngày đăng: 10/10/2012

Báo cáo tham luận của ông Lang Văn Minh - PCT UBND huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An trong Hội thảo: Quản lý Rừng Cộng đồng - Chính sách và Pháp luật được tổ chức bởi Viện ...

Chi tiết

Rừng cộng đồng: Chính sách và thực tiễn

Ngày đăng: 10/10/2012

Báo cáo tham luận của ông Phan Đình Nhã  - Chuyên viên Viện Tư vấn Phát triển (CODE) trong Hội thảo: Quản lý Rừng Cộng đồng - Chính sách và Pháp luật được tổ ...

Chi tiết

Vị trí pháp nhân của Lâm nghiệp cộng đồng ( LNCĐ)

Ngày đăng: 09/10/2012

Báo cáo tham luận của ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó GĐ Sở NN&PTNT trong Hội thảo: Quản lý Rừng Cộng đồng - Chính sách và Pháp luật được tổ chức bởi Viện SPERI ...

Chi tiết

Báo cáo tiến độ Triển khai thí điểm Thông tư liên tịch 07/2011 TTLT-BNN & BTNMT

Ngày đăng: 04/06/2012

Báo cáo tiến độ triển khai thí điểm Thông tư liên tịch 07/2011 TTLT-BNN & BTNMT -  Giao đất gắn với giao rừng cho cộng đồng người Thái bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong tỉnh ...

Chi tiết

Hồ sơ giao đất giao rừng thí điểm theo thông tư liên tịch 07/TTLT/2011/BNN&BTNMT tại bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch

Ngày đăng: 01/06/2012

Hồ sơ giao đất giao rừng thí điểm theo thông tư liên tịch 07/TTLT/2011/BNN&BTNMT tại bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. ...

Chi tiết

Quản lý sử dụng đất rừng trong các công ty lâm nghiệp trồng rừng: thực trạng, thách thức và giải pháp

Ngày đăng: 30/05/2012

Trình bày của Công ty Lâm nghiệp Tiền phong (CTF) về quản lý sử dụng đất rừng trong các công ty lâm nghiệp trồng rừng: thực trạng, thách thức và giải pháp trong Hội thảo: ...

Chi tiết

Thực trạng quyền quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp giữa lâm trường quốc doanh và người dân tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng: 30/05/2012

Báo cáo nghiên cứu của Trung tâm CIRUM về thực trạng quyền quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp giữa lâm trường quốc doanh và người dân tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trong ...

Chi tiết