Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Nguyên tắc và các bước GDGR dựa vào Cộng đồng tại Hạnh Dịch

Ngày đăng: 17/11/2011

Giao đất giao rừng là hoạt động có tính xã hội hóa sâu sắc, trong đó sự tham gia của cộng đồng là một yếu tố bắt buộc trong tiến trình giao đất giao rừng. Tài liệu ...

Chi tiết

Vai trò của Hội người H'mông trong giải quyết xung đột đất rừng

Ngày đăng: 04/04/2012

Hội người H’mông huyện Luang Prabang được thành lập từ năm 1984, bắt đầu từ bản Mương Nga. Đến năm 2009 Hội đã kết hợp với mạng lưới nông dân nòng cốt bản Lóng Lăn, Nậm Kha và ...

Chi tiết