Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Quá trình xây dựng và phát triển HTX Lâm Nghiệp Trường Sơn, xã Sơm Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

  • Báo cáo tham luận của ông Trần Quốc Việt - Sáng lập viên HTX Lâm nghiệp Trường Sơn, xã Sơn Kim II, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trong Hội thảo: Quản lý Rừng Cộng đồng - Chính sách và Pháp luật được tổ chức bởi Viện SPERI và Sở NN&PTNT ngày 9 tháng 10 năm 2012. Tải về xem chi tiết.

Bài viết khác