Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Kỷ yếu Hội thảo: Thực trạng và giải pháp về quản lý, sử đụng dất rừng giữa Lâm trường Quốc doanh và Người dân địa phương

Ngày đăng: 31/05/2012

Kỷ yếu Hội thảo: Thực trạng và giải pháp về quản lý, sử đụng dất rừng giữa Lâm trường Quốc doanh và người dân địa phương ngày 15 tháng 5 năm 2015 tại Hà nội. ...

Chi tiết

Đánh giá tác động của việc thực hiện nghị định 200/2004/NĐ-CP tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày đăng: 31/05/2012

Trình bày của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) về Đánh giá tác động của việc thực hiện nghị định 200/2004/NĐ-CP ...

Chi tiết

Chồng chéo đất rừng và phương pháp giải quyết trên cơ sở luật tục và Thông tư liên tịch 07/TTLT/2011/ BNN&BTNMT

Ngày đăng: 31/05/2012

Trình bày huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai về sự chồng chéo quản lý đất-rừng và phương pháp giải quyết trên cơ sở giao đất giao rừng cho cộng đồng dựa vào luật tục và thông ...

Chi tiết

Thực trạng mâu thuẫn và đề xuất các giải pháp trong quản lý đất rừng tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Ngày đăng: 31/05/2012

Trình bày của Khoa Nông Lâm trường ĐH Vinh về Thực trạng mâu thuẫn và đề xuất các giải pháp trong quản lý đất rừng tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An trong Hội thảo: Thực trạng ...

Chi tiết

Thực trạng và giải pháp quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày đăng: 22/05/2012

Trình bày của bà Lê Thị Nguyện - Trường ĐH Khoa học Huế trong Hội thảo: Thực trạng và giải pháp về quản lý, sử đụng dất rừng giữa ...

Chi tiết

Kết quả thực hiện Nghị định 200/2004/NĐ-CP và định hướng, giải pháp tiếp tục sắp xếp, đổi mới Lâm trường quốc doanh

Ngày đăng: 22/05/2012

Trình bày của ông Lê Văn Bách - Ban chính sách về các tổ chức quản lý rừng - Tổng cục Lâm nghiệp trong Hội thảo: Thực trạng và giải ...

Chi tiết

Tổng quan chính sách sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh trong mối quan hệ với người dân địa phương

Ngày đăng: 18/05/2012

Trình bày của Viện Tư vấn Phát triển (CODE) trong Hội thảo: Thực trạng và giải pháp về quản lý, sử đụng dất rừng giữa Lâm trường ...

Chi tiết

Kinh nghiệm của người H'mông bản Lóng Lăn, tỉnh Luang Prabang, CHDCND Lào trong quản lý đất rừng bằng luật tục

Ngày đăng: 08/05/2012

Cộng đồng người H'mong tại bản Lóng Lăn, huyện Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang, Lào có truyền thống lâu đời trong quản lý và sử dụng hơn 8 ngàn ha đất-rừng ...

Chi tiết