SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Giới Thiệu
Tổng quan
Điều Phối Viên Vùng
Ban Thư Kí
Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Liên minh chủ quyền sinh kế
Tin tức
CIRUM được Hội đồng Dân tộc Quốc hội mời tham gia giám sát về việc thực hiện giao đất, giao rừng
10/09/2017
Theo Công văn 324/HĐDT14 ngày 9/8/2017 của Hội đồng Dân tộc Quốc hội về việc đề nghị CIRUM hỗ trợ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất giao rừng cho hộ gia đình và cộng đồng dân cư vùng dân tộc thiểu số, miền núi để có cơ sở thông qua Luật Bảo vệ & Phát triển rừng, Trung tâm CIRUM đã cử cán bộ tham gia các đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội với tư cách là chuyên gia của đoàn. Hoạt động giám sát này được tiến hành tại 9 tỉnh, gồm: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hoà Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đăk Nông.
Bước đầu các đoàn giám sát đã đánh giá thực trạng, kết quả giao đất, giao rừng tại các địa phương và nhận diện những vấn đề còn tồn tại, như: tình trạng thiếu đất, thiếu rừng của người dân địa phương, trong khi đất vẫn do uỷ ban nhân dân cấp xã tạm quản lý, chưa được giao cho hộ gia đình và cộng đồng theo kế hoạch. Do thiếu đất nên người dân khó có cơ hội phát triển sản xuất để thoát nghèo, vẫn còn tình trạng khai thác và xâm lấn rừng làm nương rẫy. Có địa phương đã giao rừng cho các cá nhân, hộ gia đình, nhưng không phù hợp với tập quán quản lý, bảo vệ chung của cộng đồng dân tộc thiểu số.
Các đoàn giám sát và các địa phương đã kiến nghị sửa đổi luật theo hướng bảo đảm quyền sở hữu rừng cho người dân và cộng đồng; đơn giản hoá thủ tục giao nhận rừng cho cộng đồng và hộ gia đình và điều chỉnh những bất cập trong quy chế hưởng lợi tại Quyết định 178/2001/QĐ-TTg; và có chính sách bảo đảm người dân gắn với rừng sống được bằng nghề rừng; bảo đảm quyền lợi của người dân trực tiếp nhận khoán bảo vệ rừng.
Đến cuối tháng 8/2017, hoạt động giám sát đã hoàn thành ở 8/9 tỉnh theo kế hoạch. Kết quả giám sát sẽ là cơ sở tiến hành các hội nghị, hội thảo, để có kết quả cuối cùng trình Hội đồng Dân tộc và Quốc hội. Hoạt động này cũng tạo nguồn tư liệu từ thực tiễn, giúp các đại biểu Quốc hội thảo luận, xem xét chuẩn bị thông qua Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV diễn ra vào tháng 10 và 11/2017.
Có thể tham khảo thêm chi tiết thông tin hoạt động của các đoàn giám sát tại các đường link sau:
http://m.daibieunhandan.vn/Chi-tiet?Id=394686
http://m.daibieunhandan.vn/Chi-tiet?Id=394948
http://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=33759
http://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=33774
http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=73&NewsId=394358
http://vpubnd.quangnam.vn/Default.aspx?tabid=125&NewsViews=17452
http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=73&NewsId=394648
http://baotintuc.vn/dan-toc/giam-sat-viec-giao-dat-giao-rung-tai-dak-nong-20170816105627983.htm
http://vov4.vov.vn/TV/chuyen-muc/hoi-dong-dan-toc-giam-sat-giao-dat-giao-rung-tai-gia-lai-c1551-154681.aspx
http://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=33799
http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=73&NewsId=395221
 
In bài viết Bookmark and Share Quay lại
Tin khác
Xem tiếp
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.