Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Đánh giá kết quả rà soát rừng tự nhiên tại xã Sín Chéng, Si Ma Cai, Lào Cai

 • Ngày 15 tháng 1 năm 2019, tại Hội trường trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai, Chi cục kiểm lâm, Trung tâm CIRUM và UBND huyện Si Ma Cai phối hợp tổ chức hội nghị “Đánh giá kết quả rà soát rừng tự nhiên tại xã Sín Chéng, Si Ma Cai, Lào Cai”. Hai nội dung chính của hội nghị là Báo cáo kết quả rà soát và thông qua bản dự thảo Khung hướng dẫn rà soát rừng tự nhiên theo Luật Lâm nghiệp 2017.

  Tham gia hội nghị có lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên; Lãnh đạo Trung tâm CIRUM; Hạt kiểm lâm; Phòng Nông nghiệp; Phòng Tài nguyên môi trường; Ban quản lý rừng phòng hộ; Lãnh đạo UBND xã Sín Chéng, xã Bản Mế, xã Nàn Sín, xã Mản Thẩn và các trưởng thôn của xã Sín Chéng.

  Toàn cảnh hội nghị
   
  Ông Nguyễn Đình Thắng – Cán bộ chi cục kiểm lâm thay mặt nhóm rà soát báo cáo kết quả thực hiện trong thời gian vừa qua. Theo đó trong quá trình rà soát, nhóm đã phát hiện một số vấn đề còn tồn tại. Thứ nhất, hệ thống bản đồ chưa đảm bảo quy chuẩn quy định về bản đồ nền địa chính nên dẫn đến tình trạng người sử dụng khó xác định vị trí các lô, thửa trên thực địa. Thứ hai, các loại rừng theo mục đích sử dụng của cộng đồng dân cư thôn bản chưa phù hợp với tiêu chí của Luật lâm nghiệp 2017. Rừng tín ngưỡng hoàn toàn chưa đưa vào rừng đặc dụng. Tại thôn Sản Sín Pao, rừng cộng đồng đang sử dụng với mục đích bảo vệ nguồn nước nhưng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại ghi là rừng sản xuất. Tương tự, ở thôn Bản Kha, rừng cộng đồng là rừng cúng, được quản lý với mục đích tín ngưỡng nhưng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi là rừng sản xuất. Theo Luật Lâm nghiệp 2017 thì rừng tín ngưỡng được coi là rừng đặc dụng, rừng sử dụng nguồn nước được coi là rừng phòng hộ.

  Từ những bất cập nói trên, nhóm nghiên cứu đề xuất kiến nghị UBND huyện thu hồi và huỷ quyết định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giao cho thôn Ngải Phóng Chồ năm 2014 (thửa 132, khoảnh 1, tiểu khu 134) cấp chồng chéo với lô rừng của ông Cư A Giáo ở thôn Bản Kha. Đồng thời, nhóm cũng kiến nghị UBND tỉnht hồi diện tích rừng đã giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ để giao cho thôn Bản Kha, thôn Bản Giáng và cho hộ gia đình ở thôn Ngải Phóng Chồ. Nhóm cũng đề nghị UBND huyện xúc tiến triển khai giao đất giao rừng cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn bản đối với diện tích nằm trong vùng do UBND xã quản lý…Các kiến nghị đã được các đại biểu tham gia Hội nghị hoàn toàn nhất trí.

  Ông Nguyễn Huy Minh – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Si Ma Cai phát biểu tại Hội nghị
   
  Cũng tại Hội nghị, ông Phan Đình Nhã – Chuyên gia của Trung tâm CIRUM trình bày dự thảo Khung hướng dẫn rà soát rừng tự nhiên theo Luật lâm nghiệp 2017. Theo đó, khung hướng dẫn gồm 5 điều. Trong đó, điều 4 mô tả cụ thể 7 bước rà soát, cụ thể gồm: i) Chuẩn bị; ii) Rà soát sơ bộ (nghiên cứu cơ sở) và lập kế hoạch; iii) Rà soát ngoài thực địa; iv) Xử lý nội nghiệp; v) Tham vấn kế quả rà soát cấp cộng đồng và cơ sở; vi) Báo cáo kết quả rà soát tham vấn cấp huyện và vii) Hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và phê duyệt kết quả rà soát. Sau khi thông qua, các đại biểu cơ bản đồng ý với các nôi dung của dự thảo, để hoàn thiện.

  Ông Nguyễn Huy Minh – Hạt trưởng hạt kiểm lâm Si Ma Cai đưa ra ý kiến: thay từ “xây dựng đề án rà soát” bằng “phương án rà soát” là phù hợp với thực tế thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã.

  Khung dự thảo này sẽ tiếp tục được thảo luận và xin ý kiến thêm từ phía các cơ quan liên quan từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở bằng văn bản – ông Vũ Hồng Điệp, Chi cục phó Chi cục kiểm lâm bổ sung thêm.

Bài viết khác