Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Trung tâm CIRUM hỗ trợ dự án Khởi nghiệp: Bảo tồn và phát triển Vịt Sín Chéng

 • Vịt Sín Chéng là đặc sản nổi tiếng ở xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung, bởi ở đây có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng có tính đặc thù của địa phương. Giá mỗi quả trứng Vịt Sín Chéng là bảy nghìn đồng, cao hơn gấp đôi trứng vịt bình thường. Hiện tại, nhu cầu của khách hàng cao hơn nguồn cung cấp. Khách hàng chủ yếu có cán bộ xã, huyện đặt hàng mua trứng tại nhà, nên người dân không phải mang ra chợ bán. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do nhu cầu tăng, nên để có trứng bán một số người dân có điều kiện đã phát triển đàn vịt lên tới 50 - 200 con, dẫn đến thiếu vịt giống tại chỗ, người dân phải mua vịt Trung Quốc hoặc đi mua ở địa phương khác nuôi. Việc mua vịt bên ngoài đã làm xáo trộn chất lượng vịt Sín Chéng. Tệ hơn nữa rủi ro bệnh tật có thể xảy ra ngoài dự kiến. Hơn nữa, mua vịt giống ở bên ngoài sẽ làm tăng đàn nên chi phí nuôi cao vì phải mua thêm thức ăn công nghiệp, điều này cũng làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu cũng như chất lượng Vịt Sín Chéng.
   
  Trước đây, việc nhân giống Vịt tại xã Sín Cheng còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu nhân giống bằng phương pháp truyền thống là cho gà ấp nên hiệu quả và năng suất thấp. Ngày 12 tháng 9 năm 2019 UBND xã Sín Chéng đã có Tờ trình số 59/TTr-UBND về việc “Xin kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án khởi nghiệp bảo tồn giống vịt bản địa xã Sín Chéng” gửi Trung tâm CIRUM đề xuất hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc bảo tồn và phát triển giống Vịt Sín Chéng. Theo đó, việc bảo tồn và phát triển giống Vịt Sín Chéng do Chi Hội phụ nữ Bản Giáng thực hiện bằng việc xây dựng mô hình ấp trứng, cung cấp Vịt bản địa cho nhân dân khôi phục và bảo tồn giống Vịt Sín Chéng.
   
  Tại Quyết định số 1011/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 04 tháng 5 năm 2016 về việc Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi, Vịt Sín Chéng là một trong hai nguồn gen cần được bảo tồn và phát triển bền vững.
   
  Từ thực tiễn đó, Trung tâm CIRUM tiến hành họp nhóm cộng đồng Bản Giáng để nắm bắt thêm nhu cầu và đánh giá tình hình thực tế. Trên cơ sở thông tin thu được, Trung tâm CIRUM đã quyết định hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Sín Chéng để thực hiện dự án Khôi phục và bảo tồn giống Vịt Sín Chéng do Chi Hội phụ nữ dân tộc Nùng ở Bản Giáng thực hiện. Dự án vừa bảo tồn nguồn gen, vừa tạo sinh kế cho người dân đặc biệt là chị em phụ nữ.

  Thảo luận cộng đồng Bản Giáng về mô hình Bảo tồn và phát triển Vịt Sín Chéng
   
  Sau khi được hỗ trợ kinh phí nhóm đã đi mua máy ấp trứng và máy phát điện để đảm bảo nguồn điện ổn định cho máy ấp. Để sử dụng thành thạo và hiệu quả máy ấp trứng, 03 thành viên nhóm phụ nữ Bản Giáng là chị Tám, Chị Nụ và chị Ly đi học quy trình vận hành máy và cách chọn ấp trứng tại Lò ấp trứng ở Bắc Ngầm, Bảo Thắng, Lào Cai. Sau khi được tập huấn về vận hành máy ấp trứng, UBND xã sẽ hỗ trợ một số trứng Vịt Sín Chéng để nhóm phụ nữ Bản Giáng tiến hành ấp thử một mẻ với mục đích giúp thực tập quy trình ấp để có kinh nghiệm trong thời gian chờ vào vụ ấp chính thức vào tháng 12 âm lịch.
  Chị Nùng Thị Tám bên chiếc máy ấp trứng
   
  Có thể nói, dự án Khởi nghiệp bảo tồn và phát triển giống Vịt Sín Chéng, tại xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai do Trung tâm CIRUM hỗ trợ đã hiện thực hóa Quyết định 1011/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học công nghệ. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu, mong muốn của người dân xã Sín Chéng. Đặc biệt, dự án cũng góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số ở Sín Chéng.

Bài viết khác