Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Trung Quốc ở Lào: Chiếm lĩnh không gian và chuyển đổi biên giới vùng Mê-công

  • Với tựa đề: “Trung Quốc ở Lào: Chiếm lĩnh không gian và chuyển đổi biên giới vùng Mê-công”, tác giả Pinkeaw Laungaramsri cảnh báo nguy cơ mất kiểm soát của các nước nhỏ đối với các đặc khu kinh tế. Tác giả cho rằng: sự thoái lui vai trò của Nhà nước Lào trong phát triển đồng nghĩa với sức mạnh thị trường Trung Quốc thay thế nhà nước quyết định đời sống kinh tế xã hội vùng biên giới. Điều này ảnh hưởng tới quan hệ khăng khí giữa nhà nước với người dân, khi Nhà nước Lào đã tự chuyển đổi chức năng của mình thành bên trung gian, thu hồi đất và thay mặt nhà đầu tư thoả thuận giá đất. Trong làn sóng đầu tư trước đây thì người Trung Quốc ở vào thế thiểu số. Nhưng với các đặc khu kinh tế mới, sự thiếu vắng vai trò của nhà nước trong bảo vệ lợi ích của dân địa phương, dẫn đến chủ đầu tư Trung Quốc có quyền đặt ra chính sách, quy định, quyết định loại hình sản xuất và việc tuyển dụng. Vì thế chỉ người giỏi tiếng Hoa mới có thể tìm việc, và người Lào địa phương nếu không nói tiếng Trung Quốc thì không thể có việc trong các sòng bạc và khu dịch vụ. Mặc dù nhà đầu tư Trung Quốc cam kết khuyến nông và cải thiện sinh kế của dân địa phương, nhưng đó chỉ là lời hứa suông. Người nông dân trước đây sống ổn định, thì nay bị mất đất, không có việc làm ở khu tái định cư. Đây là bài học nhãn tiền cho người dân và chính phủ các nước trước những hứa hẹn của đặc khu kinh tế. Rõ ràng, việc bảo vệ quyền sử dụng đất, chăm lo cải thiện cuộc sống và sản xuất vốn có của người dân địa phương mới là việc cần ưu tiên, để bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia và sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.

    Xem chi tiết tại đây

Bài viết khác