Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết giai đoạn I thí điểm giao rừng cộng đồng bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch  • Ngày 10 tháng 5 năm 2012, UBND huyện Quế Phong và Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội (SPERI) phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn I thí điểm giao rừng cộng đồng bản Pỏm Om xã Hạnh Dịch, Huyện Quế Phong do đồng chí Lang Văn Minh - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì. Qua nghe báo cáo tiến độ triển khai chương trình thí điểm giao rừng cộng đồng bản Pỏm Om, báo cáo xây dựng hồ sơ giao đất, báo cáo phối kết hợp thực hiện chương trình của UBND xã Hạnh Dịch; các tham luận của Ban dân vận huyện ủy, phòng Tài nguyên môi trường và các đại biểu tham gia hội nghị về tiến độ thực hiện chương trình thí điểm giao rừng cộng đồng, Chính quyền huyện Quế Phong chính thức có văn bản chỉ đạo về các công việc tiếp theo. Tải xuống xem chi tiết.

Bài viết khác