Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Lần đầu tiên cộng đồng người Mông ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai được cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất rừng lâu dài

 • Ngày 29 tháng 3 năm 2018, tại hội trường UBND xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã diễn ra “Hội nghị tổng kết giao đất giao rừng và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng” cho các cộng đồng dân cư thôn. Tham gia hội nghị có 40 đại biểu đại điện cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, UBND huyện, phòng TNMT, Hạt Kiểm lâm, Ban QLRPH Mường Khương, chuyên viên UBND xã Cao Sơn, trạm kiểm lâm cụm xã Cao Sơn, đại diện cộng đồng thuộc 8 thôn bản tại xã Cao Sơn và Trung tâm CIRUM.
   

  Toàn cảnh hội nghỉ tổng kết và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Chương trình giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn tại xã Cao Sơn được thực hiện dựa trên văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm CIRUM, UBND huyện Mường Khương và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai ký ngày 5 tháng 6 năm 2017. Xã Cao Sơn là xã đầu tiên của huyện Mường Khương được trung tâm CIRUM tư vấn, hỗ trợ giao đất giao rừng cho cộng đồng. Với sự nỗ lực của các bên, sau 9 tháng thực hiện, đến nay cộng đồng dân cư 8 thôn, xã Cao Sơn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng đối với các diện tích mà cộng đồng đã quản lý sử dụng lâu dài. Tổng diện tích được cấp cho 8 thôn bản là 274.73 ha/26 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đáng lưu ý là có 4 ‘sổ đỏ’ được cấp chung cho 4 thôn, 2 thôn chung 1 thửa đất, nhưng được làm thành 2 sổ đỏ để giao cho cả 2 thôn cùng có sổ đỏ và cùng sử dụng theo truyền thống (theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND huyện Mường Khương về việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có rừng cho cộng đồng dân cư thôn, tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương). 
   

  Đại diện Ban giao đất giao rừng huyện Mường Khương trao sổ đỏ cho người dân ở các thôn tại xã Cao Sơn
   
  Đây là lần đầu tiên các khu rừng cộng đồng của các thôn ở xã Cao Sơn được công nhận và cấp ‘sổ đỏ’ chính thức trên cơ sở làm rõ và giải quyết được các vướng mắc về ranh giới đất rừng của cộng đồng. Ranh giới rừng cộng đồng giữa các thôn cũng được giải quyết rõ ràng bởi chính người dân các thôn. Các hộ gia đình vướng mắc với đất rừng cộng đồng đã tự nguyện làm đơn trả lại đất để giao lại cho cộng đồng. Cụ thể: 26,86 ha thuộc 18 hộ gia đình đã được trả lại để giao cho cộng đồng (Quyết định 588/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND huyện Mường Khương về việc thu hồi đất, GCNQSD đất của các hộ gia đình, cá nhân tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Chưa dừng lại ở đó, để đáp ứng nguyện vọng của người dân, chính quyền huyện và xã đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đề nghị UBND tỉnh Lào Cai thu hồi phần diện tích đất rừng của cộng đồng đang chồng chéo với ban QLRPH Mường Khương để giao lại đúng chủ là cộng đồng; điều này chưa có tiền lệ ở Lào Cai. Hiện tại, các công việc này đang được chính quyền địa phương tiếp tục thúc đẩy.

Bài viết khác