Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Huyện trưởng Huyện Luang Prabang: Vai trò của tổ chức cộng đồng trong quản lý TNTN

 • Luang Prabang là thành phố di sản thế giới. Do đó, việc gìn giữ và phát huy các giá trị về di sản tự nhiên, di sản văn hóa cùng với các thực hành luật tục của các tộc người trong tỉnh là quan trọng.

  Tuy nhiên, một thực tế là tài nguyên thiên nhiên, rừng và đất rừng đang bị suy kiệt do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tỉnh Luang Prabang cũng đã cố gắng huy động sự tham gia của chính quyền cùng với các tổ chức truyền thống của các cộng đồng để tham gia quá trình đồng quản lý các giá trị di sản trên đây.

  Các tổ chức truyền thống cộng đồng như Hội người H’mông ở Luang Prabang, trong đó già làng, người có uy tín và trưởng họ với các qui định và lễ hội tín ngưỡng truyền thống đóng vai trò chủ chốt trong mọi hoạt động hòa giải và giải quyết các xung đột tại các làng bản một cách hòa bình.

  Trong quá trình này, các tổ chức như CHESH Lào/SPERI đã đóng góp tích cực cả về phương pháp luận tiếp cận, cả về tài chính để duy trì, thúc đẩy và phát triển các giá trị trên vào quá trình quản trị cộng đồng, quản lý bền vững các dạng tài nguyên thiên nhiên góp phần ổn định kế sinh nhai của người dân địa phương.

  Ông Vong Xa Van THEPACHAN
  Huyện trưởng huyện Luang Prabang
  Hội thảo: Giải quyết xung đột đất rừng dựa vào Luật tục_Luang Prabang, Lào
  4/4/2012 10:33:50 AM

Bài viết khác