Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Hướng tới một bức tranh đầy đủ và chân thực về các loại rừng tự nhiên tại xã Sín Chéng

 • Ngay sau khi nghiên cứu cơ sở, CIRUM tiếp tục hợp tác với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, Ủy Ban nhân dân huyện Si Ma Cai  bước vào giai đoạn rà soát trên thực địa tại xã Sín Chéng. Hoạt động rà soát được triển khai trong thời gian 17-21 tháng 9/2018 với sự tham gia của các chuyên gia, cán bộ đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, Hạt Kiểm lâm huyện Si Ma Cai, Ban quản lý rừng phòng hộ Si Ma Cai, Kiểm lâm địa bàn Sín Chéng, Địa chính- Nông lâm xã, Đoàn thanh niên xã, các trưởng thôn và người dân các thôn và Trung tâm CIRUM. Qua hoạt động rà soát, đã hiện rõ bức tranh chân thực về vị trí, quy mô, hiện trạng các loại rừng tự nhiên, các chủ rừng và các tổ chức đang chịu trách nhiệm quản lý rừng. Cũng nhờ đó, tình trạng chồng chéo trong công tác quản lý rừng được chỉ rõ và qua đó những định hướng xử lý cho giai đoạn tiếp theo của dự án được đưa ra.

   

  Người dân Mào Sáo Chải tham gia xác minh các khu rừng của thôn

  Đại diện các thôn bản Kha và bản Giáng cùng đại diện BQL RPH xác minh khu vực quản lý của các bên trên khu vực bờ sông Chảy giáp 2 thôn

   Các chuyên gia từ Chi cục Kiểm lâm và Trung tâm CIRUM đã phối hợp xây dựng bản đồ phục vụ rà soát thực địa. Bản đồ được hình thành trên cơ sở các kết quả khảo sát sơ bộ trong tháng 8/2018 với việc chồng xếp 5 bản đồ đã có trước đó, gồm: Bản đồ Quy hoạch 3 loại rừng xã Sín Chéng, Bản đồ kiểm kê rừng, Bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng, Bản đồ giao đất giao rừng do Trung tâm CIRUM hỗ trợ trước 2014, Bản đồ khảo sát sơ bộ tháng 8/2018 trên cơ sở sử dụng nền bản đồ địa chính NV 2000 của ngành Tài nguyên Môi trường. Các hoạt động rà soát thực hiện tại các thôn, kiểm tra thực tế tại các cánh rừng với sự hỗ trợ của công cụ GPS và Bản đồ từ vệ tinh trên Google nhằm xác minh về quy mô, vị trí cũng như điều chỉnh hiện trạng các lô rừng theo thực tế.

   Nhóm chuyên gia của CIRUM và địa phương kiểm tra lại các thông tin từ người dân quan sát đối chiếu giữa bản đồ và Bản đồ vệ tinh

  Chuyến khảo sát này ghi nhận sự tham gia tích cực của người dân, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều từ dân bản. Một số chị em phấn khích khi lần đầu thấy vị trí rừng của thôn, của gia đình và nhận ra những con đường thân quen  trên bản đồ.
  Một bản đồ tích hợp lại từ nhiều tư liệu và bản đồ khác nhau giúp các trưởng thôn dễ nhận dạng và vạch các tuyến khảo sát hợp lý để bao quát các khu vực rừng tự nhiên của thôn.

  Cuộc khảo sát đã góp phần xác minh sự bất cập trong quản lý địa bàn theo Quyết định 364 và việc thực hiện quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn trước cũng như sự biến động về trạng thái rừng trên đia bàn. Các nhóm khảo sát đã phát hiện những hạn chế về công tác đánh giá hiện trạng rừng, xác định chủ rừng đích thực cũng như mức độ chồng chéo trong quản lý rừng tại Sín Chéng qua việc phỏng vấn người dân, kiểm tra thực tế các lô rừng. Các cuộc làm việc dù có nhiều hay ít người tham đều được các nhóm xác nhận bằng các biên bản làm việc có sự xác nhận của người dân, trưởng thôn và các cán bộ tham gia.
  Các cán bộ của Trung tâm CIRUM bám sát các nhóm không chỉ để tư vấn về phương pháp luận rà soát, lấy tư liệu mà còn lồng ghép để nâng cao nhận thực cho cán bộ cũng như người dân về các tiêu chí mới của Luật Lâm nghiệp.

  Chuyên gia CIRUM: cần hiểu thật chắc tiêu chí phân loại rừng gắn với rừng tâm linh, tín ngưỡng; rừng nguồn nước và rừng sử dụng chung đã đề cập trong Luật Lâm nghiệp 2017 để thuận lợi cho việc xác định các loại rừng của cộng đồng.

  Theo kết quả khảo sát, diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn là 395,29 ha, thuộc 145 lô rừng tự nhiên, trong đó rừng của hộ gia đình và cộng đồng có diện tích 12,23 ha, rừng của ban quản lý rừng phòng hộ có diện tích 158,21 ha, còn lại diện tích 224,85 ha là của UBND xã đang quản lý. Kết quả này sẽ được sử dụng để xây dựng hệ thống số liệu liên quan đến các loại rừng tự nhiên, vẽ bản đồ để phúc tra lần cuối và tọa đàm với cộng đồng nhằm thu nhận ý kiến cho xây dựng quy hoạch 3 loại rừng.

Bài viết khác