Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Hội nghị thống nhất biện pháp giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, bản gắn với giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • (http://kiemlamlaocai.org.vn) Hội nghị thống nhất biện pháp giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, bản gắn với giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  Thực hiện Chương trình hợp tác giữa Trung tâm tư vấn quản lý bền vững tài nguyên và Phát triển văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (Trung tâm CIRUM) với Chi cục Kiểm lâm với tỉnh Lào Cai về phối hợp thực hiện hỗ trợ cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và phát triển sinh kế rừng.
  Ngày 08/3/2019, tại Trụ sở UBND huyện Si Ma Cai, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với UBND huyện Si Ma Cai và Trung tâm CIRUM tổ chức Hội nghị bàn các biện pháp giao rừng, gắn với giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản tại xã Sín Chéng sau khi UBND tỉnh Lào Cai ký Quyết định Ban hành Khung hướng dẫn và Đề cương phương án rà soát rừng tự nhiên đưa vào quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
  Toàn cảnh hội nghị
   
  Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi việc giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn bản, gắn với giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 230,2 ha. Trong đó: Diện tích giao cho hộ gia đình, cá nhân 108,4 ha cho 85 hộ; diện tích giao cho cộng đồng dân cư, thôn bản 121,8 ha cho 09 thôn bản. Ngoài ra, còn 244,1 ha rừng trồng (65 ha của Ban Quản lý rừng phòng hộ).
  Công tác giao rừng, gắn với giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản là mô hình cụ thể hóa Luật Lâm nghiệp năm 2017, nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ổn định, lâu dài và bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới./.
  Lương Công Hoàn – Trưởng phòng Quản lý, BVR&BTTN

Bài viết khác