Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Chiến lược thí điểm tiên phong thực thi Luật Lâm nghiệp 2017

 • Luật lâm nghiệp 2017 được đánh giá rất cao, bởi khác với luật ban hành trước đây, văn bản này đã công nhận phong tục tập quán quản lý rừng theo truyền thống của bà con. Từ nay, không gian rừng sẽ được tôn trọng, phân loại rừng sẽ  dựa trên chức năng và mục đích sử dụng rừng của cộng đồng dân cư làng bản. Bởi có nhiều tiêu chí mới nên để luật đi vào thực tiễn, việc rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch 3 loại rừng theo tiêu chí mới bổ sung là điều thực sự cần thiết.
  Để chuẩn bị cơ sở đề xuất xây dựng tài liệu hướng dẫn các địa phương triển khai khoản 4, điều 108 của Luật lâm nghiệp vào năm 2019, Trung tâm CIRUM phối hợp Chi cục kiểm lâm Lào Cai tổ chức thực hiện dự án “Nghiên cứu và thí điểm rà soát lại rừng tự nhiên đưa vào quy hoạch 3 loại rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017”.
  Được sự đồng thuận của UBND tỉnh Lào Cai, một đoàn nghiên cứu của CIRUM đã về xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai để phối hợp với các bên liên quan thực hiện nghiên cứu cơ sở từ 14 – 20 tháng 8 năm 2018.
  Chi cục kiểm lâm tỉnh Lào Cai, UBND huyện Si Ma Cai, UBND xã Sín Chéng, các trưởng thôn, các đại diện các thôn bản am hiểu về rừng của cộng đồng dân cư thôn bản, cùng với CIRUM đã thực sự tham gia thảo luận và thực hiện nghiên cứu thực địa.
  Qua các buổi họp, các bên đã cùng thống nhất phổ biến, nâng cao nhận thức về những điểm mới của Luật lâm nghiệp về quản lý rừng theo truyền thống của cộng đồng dân cư làng bản và sự cần thiết cần có nghiên cứu thí điểm rà soát lại rừng tự nhiên đưa vào quy hoạch 3 loại rừng. Chi cục kiểm lâm Lao Cai, UBND huyện Si Ma Cai, Trung tâm CIRUM cũng đã ký kết Bản ghi nhớ về phối hợp thực hiện dự án  
   
  Thống nhất kế hoạch phối hợp và ký bản ghi nhớ hợp tác tại UBND huyện Si Ma Cai
   
  Về làm việc cùng với bà con tại các thôn bản, mọi thành viên tham gia vẽ ranh giới tự nhiên truyền thống giữa các thôn bản trên bản đồ lâm nghiệp và ảnh vệ tinh, xác định các khu rừng cộng đồng dân cư thôn bản đang quản lý sử dụng theo mục đích của thôn tương ứng với các lô, khoảnh, tiểu khu trên hồ sơ và bản đồ lâm nghiệp, ảnh vệ tinh;
   
  Tham vấn cộng đồng xác định ranh giới, khu rừng của thôn bản tại thôn Ngãi Phóng Chồ

  Cũng nhờ làm việc với bà con mà chúng tôi mới nhận ra nhiều điều. Nền địa hình của các bản đồ lâm nghiệp đang sử dụng không đồng nhất, địa hình thực tế và địa hình của bản đồ địa chính khác nhau. Nhiều mảnh rừng, lô rừng và ranh giới có rừng tự nhiên trên bản đồ lâm nghiệp sai lệch vị trí và sai lệch ranh giới diện tích có rừng tự  nhiên so với trên thực tế và ảnh vệ tinh.  
  Từ cơ sở kết quả nghiên cứu cơ sở, phòng quản lý bảo vệ rừng và Hạt kiểm lâm Si Ma Cai sẽ tổng hợp xây dựng bản đồ phục vụ cho bước triển khai rà soát chi tiết trên thực địa.
  Dự kiến tháng 9 và tháng 10 năm 2018, CIRUM sẽ tiếp tục cùng các bên phối hợp triển khai thí điểm rà soát chi tiết trên thực địa, hoàn thành nội nghiệp để kịp thời tổ chức tọa đàm tham vấn các bên liên quan về kết quả nghiên cứu, rà soát làm cơ sở chuẩn bị đề xuất xây dựng tài liệu hướng dẫn rà soát lại rừng tự nhiên đưa vào quy hoạch 3 loại rừng theo Luật lâm nghiệp vào năm 2019.

Bài viết khác