Nhà tài trợ

1
1
3
Brot
Chính thức hình thành vào tháng 4 năm 2013, Mạng lưới Đất rừng (viết tắt bằng tiếng Anh là LandNet) gồm các thành viên là các nông dân dân tộc thiểu số với mong muốn được liên kết với nhau trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, hợp tác và thống nhất, không vì mục tiêu chính trị, hướng tới mục tiêu quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và rừng vì sinh kế bền vững.
 
Tôn chỉ của LandNet là theo đuổi phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng và người dân, kế thừa và phát triển những thành quả của cộng đồng và các tổ chức liên minh LISO hơn hai thập niên qua trong phát triển cộng đồng, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Landnet tập trung vào các hoạt động thúc đẩy các sáng kiến địa phương trong quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng của các cộng đồng dân tộc thiểu số sống tại các vùng cao Việt Nam và tiểu vùng Mekong.
 
Khác biệt với các mạng lưới khác là LandNet đóng vai trò chủ đạo trong việc ra quyết định dựa trên nền tảng là người dân mà không phải là các tổ chức phi chính phủ (NGOs). Mối quan tâm của các cộng đồng dân tộc và những đóng góp của họ sẽ là cơ sở xây dựng các mục tiêu và hướng đi của Mạng lưới. Mọi quyết định sẽ xuất phát từ người dân.
Mô hình trồng Đót tạo thu nhập cho phụ nữ Vân Kiều - Quảng Bình

Mô hình trồng Đót tạo thu nhập cho phụ nữ Vân Kiều - Quảng Bình

Mô hình trồng Đót của chị em phụ nữ Vân Kiều do trung tâm CIRUM tư vấn, hỗ trợ với nguồn tài trợ từ Liên minh Châu Âu (EU) đã góp phần tăng thu nhập, ... ...

Vì sao giao đất, giao rừng cho người dân khó vậy?

Cúng thần thuốc nam, thầy tổ thuốc nam của người Dao Đỏ thôn Sải Duần, Phìn Ngan, Bát Xát (Lào Cai)

Cúng thần thuốc nam, cúng thầy tổ thuốc nam của người Dao đỏ thôn Sải Duần gắn với cuộc sống con người và truyền thống ...

Chi tiết

Lễ cúng rừng thiêng của người Tày thôn Khe Váp, xã Bắc Lãng, Đình Lập, Lạng Sơn

Đây là lễ hội có từ lâu đời của người Tày nơi đây, khu rừng gắn với nhiều câu chuyện linh thiêng và ...

Chi tiết

Lễ cúng rừng của người H'Mông thôn Sản Chúng xã Sín Chéng, Si Ma Cai (Lào Cai)

Đây là lễ hội có từ lâu đời của người Mông ở Sản Chúng và Sản Sín Pao xã Sín Chéng. Hoạt ...

Chi tiết

Để cộng đồng thực sự làm chủ rừng

Giao đất, giao rừng: Công cụ quản lý rừng bền vững

Trần Thị Tuyết, Lê Thu Quỳnh, Nguyễn Thị Loan
Tóm tắt: Giao đất, giao rừng là ...

Chi tiết