Nhà tài trợ

1
1
3
Brot
5
Chính thức hình thành vào tháng 4 năm 2013, Mạng lưới Đất rừng (viết tắt bằng tiếng Anh là LandNet) gồm các thành viên là các nông dân dân tộc thiểu số với mong muốn được liên kết với nhau trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, hợp tác và thống nhất, không vì mục tiêu chính trị, hướng tới mục tiêu quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và rừng vì sinh kế bền vững.
 
Tôn chỉ của LandNet là theo đuổi phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng và người dân, kế thừa và phát triển những thành quả của cộng đồng và các tổ chức liên minh LISO hơn hai thập niên qua trong phát triển cộng đồng, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Landnet tập trung vào các hoạt động thúc đẩy các sáng kiến địa phương trong quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng của các cộng đồng dân tộc thiểu số sống tại các vùng cao Việt Nam và tiểu vùng Mekong.
 
Khác biệt với các mạng lưới khác là LandNet đóng vai trò chủ đạo trong việc ra quyết định dựa trên nền tảng là người dân mà không phải là các tổ chức phi chính phủ (NGOs). Mối quan tâm của các cộng đồng dân tộc và những đóng góp của họ sẽ là cơ sở xây dựng các mục tiêu và hướng đi của Mạng lưới. Mọi quyết định sẽ xuất phát từ người dân.
Mô hình trồng Đót tạo thu nhập cho phụ nữ Vân Kiều - Quảng Bình

Mô hình trồng Đót tạo thu nhập cho phụ nữ Vân Kiều - Quảng Bình

Mô hình trồng Đót của chị em phụ nữ Vân Kiều do trung tâm CIRUM tư vấn, hỗ trợ với nguồn tài trợ từ Liên minh Châu Âu (EU) đã góp phần tăng thu nhập, ... ...

Đánh giá kết quả rà soát rừng tự nhiên tại xã Sín Chéng, Si Ma Cai, Lào Cai

Ngày 15 tháng 1 năm 2019, tại Hội trường trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Si Ma Cai tỉnh ...

Chi tiết

Dịch vụ ngâm tắm thuốc nam của người Dao Đỏ thôn Sải Duần chính thức khai trương

Ngày 5 tháng 1 năm 2019, Cộng đồng thôn Sải Duần phối hợp với UBND xã Phìn Ngan và Trung ...

Chi tiết

Bảo vệ - quản lý rừng và đất rừng cộng đồng: Cơ hội mới cho các cộng đồng dân tộc thiểu số

Cộng đồng các dân tộc thiểu số đã dần cải thiện được thu nhập, đồng thời nâng cao tiếng ...

Chi tiết

Mạng lưới đất rừng họp tổng kết cuối năm

Không com-plê ca-vat, không lời sáo rỗng, Hội nghị tổng kết cuối năm của Mạng lưới đất rừng ...

Chi tiết

Tiếng nói của người dân tái định cư thuỷ điện cần được lắng nghe

Ngày 26/12/2018, CIRUM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách phát ...

Chi tiết

Khi dự án về làng

Mời các bạn xem phim chi tiết tại đây ...

Chi tiết