SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Tin tức
31/01/2018
Sẽ có người hỏi: tại sao không viết đầy đủ các thành quả của dự án tạo sinh kế cho các nhóm phụ nữ trong 3 bản Pang, Tục và Đồng Mới, mà chỉ viết riêng về bà Lương Thị Thích? Câu chuyện nằm ở chỗ: nếu mỗi thành viên làm tốt mô hình của mình thì chắc chắn không có gì phải bàn đến thành công của dự án nữa. Bà ...
Chi tiết »
19/01/2018
Không chỉ hứa hẹn đưa lại một vụ đót bội thu, mà dự án bảo tồn và phát triển cây đót của nhóm phụ nữ Vân Kiều thôn Khe Cát đã đặt nền móng cho một sinh kế bền vững gắn với bảo vệ và phát triển rừng. Chúng tôi cảm nhận được rõ tính nhân văn, tinh thần nhân ái, lá lành đùm lá rách, chia ngọt sẻ bùi của ...
Chi tiết »
26/12/2017
Người Dao ở xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vốn quản lý rừng theo cộng đồng làng bản hàng trăm năm nay. Đến năm 2007, chương trình giao đất theo công nghệ ảnh hàng không (gọi tắt là Chương trình giao đất 102) đã không giao đất, rừng cho cộng đồng làng bản theo truyền thống, mà lại xẻ nhỏ rừng cộng đồng để giao cho một số cá nhân hoặc nhóm ...
Chi tiết »
1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>  
Video
Rừng Thiêng trong tâm thức của đồng bào dân tộc thiểu sốc
01-25-2018 - 10:01:32
Rừng của Bản, rừng của Buôn làng.10 phút. Phụ đề
10-04-2017 - 08:10:49
Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng
09-29-2017 - 02:09:09
Xem thêm
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.