Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Mô hình sinh kế bền vững

Mô hình trồng Đót tạo thu nhập cho phụ nữ Vân Kiều - Quảng Bình

  • Mô hình trồng Đót của chị em phụ nữ Vân Kiều do trung tâm CIRUM tư vấn, hỗ trợ với nguồn tài trợ từ Liên minh Châu Âu (EU) đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho cộng đồng người Vân Kiều, bản Khe Cát, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Mô hình đang được chính quyền địa phương nhân rộng trong thời gian tới. Xem video tại đây