Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Hoàn thành rà soát diện tích rừng tự nhiên và quy hoạch rừng tại xã Sín Chéng, Si Ma Cai, Lào Cai

 • Trong tháng 10/2020, đại diện Trung tâm CIRUM vừa có chuyến làm việc với các đối tác ở tỉnh Lào Cai để kết thúc dự án hỗ trợ mô hình điểm rà soát rừng tự nhiên, phân loại rừng và vận động giao rừng cho hộ gia đình và cộng đồng tại xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai.

  Qua các buổi làm việc với Chi cục Kiểm lâm Lào Cai, UBND huyện Si Ma Cai, Phòng Tài nguyên-Môi trường (TNMT) Si Ma Cai, UBND xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, các bên nhận thấy công tác ngoại nghiệp đã hoàn thành tốt việc rà soát và giải quyết các chồng chéo liên quan đến rừng cộng đồng. Với vai trò là đơn vị quản lý dự án, UBND xã Sín Chéng đã chủ động đệ trình các tờ trình và văn bản cần thiết đến cấp huyện, đồng thời giữ liên lạc để thúc đẩy tiến độ giao đất giao rừng. Hạt Kiểm lâm Si Ma Cai đã phối hợp hoàn thành các hạng mục điều tra, bổ sung phiếu trữ lượng cây, xác định trạng thái 3 loại rừng, diện tích và quy hoạch rừng. UBND huyện Si Ma Cai đã tích cực hỗ trợ trình các thủ tục đến Sở TNMT Lào Cai để thúc đẩy hoàn thành công tác nội nghiệp trong giao đất giao rừng.
   

  Buổi làm việc giữa đại diện CIRUM với Chi cục Kiểm lâm Lào Cai
   

  Đại diện Chi cục Kiểm lâm Lào Cai cho biết, những bài học kinh nghiệm từ việc rà soát, phân loại rừng đã giúp Chi cục xây dựng được tài liệu hướng dẫn quy trình rà soát, phân loại rừng. Điều này không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với việc vận dụng trên toàn tỉnh Lào Cai, mà còn giúp các cán bộ chi cục Kiểm lâm của các tỉnh bạn có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ tài liệu hướng dẫn quy trình của Lào Cai.

  Khi phê duyệt bản đồ giao đất cho hộ gia đình, Sở TNMT Lào Cai nhận ra những bất cập, khó khăn bởi một số quy định của luật liên quan. Cụ thể, Điều 136 Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước giao đất rừng phòng hộ cho tổ chức quản lý rừng phòng hộ (Khoản 1); tổ chức giao khoán đất rừng cho hộ gia đình (Khoản 2). Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực rừng phòng hộ mà chưa có tổ chức quản lý và khu vực quy hoạch trồng rừng phòng hộ thì được Nhà nước giao đất rừng phòng hộ để bảo vệ, phát triển rừng (Khoản 3). Mặt khác, Điều 16 Khoản 2 Luật Lâm nghiệp quy định việc giao đất rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng bảo vệ nguồn nước cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi không rõ có được giao rừng phòng hộ là rừng tự nhiên cho hộ gia đình và cộng đồng hay không.

  Những quy định trên dẫn đến cách hiểu của nhiều cán bộ thực thi là: không giao rừng cho hộ gia đình ở nơi có tổ chức quản lý rừng phòng hộ. Vì vậy các cơ quan chức năng ở tỉnh Lào Cai (Sở TNMT, Sở Nông nghiệp và PTNT) đã gửi công văn đề nghị Bộ TNMT giải thích rõ các quy định nêu trên, nhưng chỉ nhận được văn bản trả lời là “phải thực hiện theo luật”, mà không có khẳng định rõ việc giao đất rừng phòng hộ cho hộ gia đình.

  Mặc dù việc giao đất cho hộ gia đình bị vướng các quy định có liên quan, nhưng lãnh đạo xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai và đại diện Chi cục Kiểm lâm Lào Cai đều thể hiện mong mỏi giao được đất rừng cho cả hộ gia đình và cộng đồng, để người dân địa phương được chủ động tham gia bảo vệ rừng, giúp giảm gánh nặng cho Hạt kiểm lâm.


  Buổi làm việc giữa đại diện CIRUM, UBND xã Sín Chéng, Phòng TNMT và Kiểm lâm huyện Si Ma Cai


  Do thời gian tiến hành dự án đã kết thúc, nên Trung tâm CIRUM đã thống nhất với các đối tác hoàn thành đầy đủ hồ sơ để minh chứng cho các hoạt động đã tiến hành trên thực tế, cho dù việc ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cộng đồng có hoàn thành được trong khung thời gian dự án hay không.

  Đơn vị tư vấn cho biết, do có vướng mắc giao rừng cho hộ gia đình, nên các cơ quan chức năng ở huyện và tỉnh đã thống nhất tách riêng phần đất rừng có thể giao cho cộng đồng để hoàn thành hồ sơ gửi đến Sở TNMT và thúc đẩy việc phê duyệt bản đồ giao đất và cấp giấy chứng nhận cho cộng đồng. Phòng TNMT huyện Si Ma Cai đã làm việc với Kiểm lâm huyện, lồng bản đồ kiểm lâm, tách phần chồng lấn ra, và đã xác định được 32,7ha là diện tích thực tế còn lại giao được cho cộng đồng. Hiện tại Phòng TNMT huyện Si Ma Cai đang sẵn sàng vẽ bìa để cấp giấy chứng nhận cho cộng đồng, mặc dù vẫn còn phải chờ Sở TNMT phê duyệt bộ hồ sơ và bản đồ giao đất.

Bài viết khác